แพทย์แนะ 8 วิธี ดูแลสุขภาพ"หู"

"หู" นับเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่อยู่ในประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งมีความสำคัญต่อร่างกายมาก โดยจะช่วยทำหน้าที่รับฟังเสียงต่างๆจากภายนอกผ่านแก้วหูเข้าสู่หูชั้นกลาง และชั้นใน ทำให้เราได้ยินเสียงรอบข้าง เราจึงควรระมัดระวังดูแลรักษาหู เพื่อใช้หูอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อหูเกิดความผิดปกติ ไม่ควรละเลยจากการรักษา ควรรีบเข้าพบแพทย์ทันทีเพราะอาจนำไปสู่โรคร้ายแรงได้ 

Subscribe to RSS - หู