'มะนาวเงินล้าน'เป็นจริง ปี’ 60 ส่งออกจีน ญี่ปุ่น มาเลย์

มะนาว,เกษตรกร,เศรษฐกิจ,มะนาวเงินล้าน,จังหวัดปทุมธานี,สวนมะนาวมงคล,โครงการมะนาวเงินล้าน,รายได้เกษตรกร,เกษตรกรจ.ปทุมธานี

     เกษตรกรจังหวัดปทุมธานี เผยปลูกมะนาวในบ่อปูน ปลูกง่าย ได้ผลผลิตดี อีกทั้งประหยัดน้ำและไม่กระทบปัญหาภัยแล้ง รวมถึงสร้างรายได้หลักแสนให้กับผู้ปลูก ชี้เตรียมการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศทั้ง จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ในอนาคต

Subscribe to RSS - มะนาวเงินล้าน