'กังหันน้ำชัยพัฒนา' ต้นแบบกังหันบำบัดน้ำเสีย ม.รังสิต

อ.วิศวะฯ ม.รังสิต ประดิษฐ์กังหันเติมอากาศพลังแสงอาทิตย์หวังช่วยบำบัดน้ำเสีย เผยยึดกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นต้นแบบ พร้อมใช้โซล่าเซลล์ต่อยอดเพื่อทดแทนพลังงานไฟฟ้า

อาจารย์กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาการ และ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เผยกังหันเติมอากาศพลังแสงอาทิตย์ที่ช่วยบำบัดน้ำเสีย บริเวณหน้าอาคารวิษณุรัตน์ (อาคาร 5)นั้น ได้พัฒนาต่อยอดจากกังหันน้ำชัยพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้พลังงานทางเลือกอย่างโซล่าเซลล์เพื่อช่วยทดแทนพลังงานไฟฟ้า และสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ยังสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ได้อีกด้วย

ผักตบชวา...วัชพืชร้ายคู่สายน้ำ

ปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำลำคลอง เป็นปัญหาที่อยู่คู่ระบบนิเวศทางน้ำของไทยมาอย่างยาวนาน ทั้งก่อให้เกิดน้ำเน่าเสีย กีดขวางการไหลของน้ำ รวมไปถึงการทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน ซึ่งปัญหาทั้งหลายส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ก่อให้เกิดความรำคาญของคนหลายๆ กลุ่ม โดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้ชีวิตเกี่ยวพันกับสายน้ำ 

Subscribe to RSS - บำบัดน้ำเสีย