'กระทง ขนมปัง' ทำน้ำเน่าเสียแนะใช้วัสดุธรรมชาติทำกระทง

ดร.อาภา หวังเกียรติ,ลอยกระทง,ขนมปัง,ต้นกล้วย,น้ำเน่า,วันเพ็ญเดือนสิบสอง,มหาวิทยาลัยรังสิต,วารสารศาสตร์

ดร. อาภา หวังเกียรติ แจงกระทงขนมปัง ลดออกซิเจนในน้ำ หากลอยในปริมาณมากจะทำให้น้ำเน่าเสีย ชี้ควรหันกลับมาใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ต้นกล้วยเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ แนะใช้ไม้กลัดแทนเข็มหมุด เกรงเป็นขยะใต้น้ำ

ผักตบชวา...วัชพืชร้ายคู่สายน้ำ

ปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำลำคลอง เป็นปัญหาที่อยู่คู่ระบบนิเวศทางน้ำของไทยมาอย่างยาวนาน ทั้งก่อให้เกิดน้ำเน่าเสีย กีดขวางการไหลของน้ำ รวมไปถึงการทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน ซึ่งปัญหาทั้งหลายส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ก่อให้เกิดความรำคาญของคนหลายๆ กลุ่ม โดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้ชีวิตเกี่ยวพันกับสายน้ำ 

Subscribe to RSS - น้ำเน่า