ทันตกรรม ม.รังสิต คลินิกเพื่อคนรักสุขภาพฟัน (ตอนที่ 2)

ทันตกรรมม.รังสิต, คลินิกทำฟันม.รังสิต, คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต, อาคารรังสิตประยูรศักดิ์,

หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับคลินิกทันตกรรม ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กันไปบ้างแล้วในตอนที่ 1 ในตอนที่ 2 นี้ เราจะมาทำความรู้จักกับคลินิกในส่วนของนักศึกษาทันตแพทย์ว่าเป็นอย่างไร และมีขั้นตอนในการรักษาให้กับคนไข้อย่างไรบ้าง

ทันตกรรม ม.รังสิต คลินิกเพื่อคนรักสุขภาพฟัน(ตอนที่ 1)

คลินิกทันตกรรมม.รังสิต, คลินิกทำฟันม.รังสิต, ทันตแพทย์ม.รังสิต, คณะทันตะม.รังสิต, คลินิกทันตกรรมมหาวิทยาลัยรังสิต, คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต

เชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนที่เรียนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยรังสิต จะต้องเคยเดินผ่านอาคารรังสิตประยูรศักดิ์
(อาคาร 12) หรือที่เรามักจะเรียกกันจนคุ้นชินว่า'ตึกคณะทันตะ'กันทั้งนั้น บางคนอาจจะยังไม่ทราบว่า
ที่ชั้น 2 และชั้น 3 ของอาคารนี้ มีคลินิกทันตกรรมที่ใช้เป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

Subscribe to RSS - คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต