โรงเรียนกวดวิชา ตอบโจทย์ระบบการแข่งขันของการศึกษาไทย

ระบบการแข่งขันทำให้นักเรียนต้องพึ่งโรงเรียนกวดวิชา เพื่อเข้าโรงเรียนดัง และมหาวิทยาลัยของรัฐ

 

โรงเรียนกวดวิชาทิพย์ปัญญา กล่าวผ่านทางเว็บไซต์ว่า นักเรียนเลือกเรียนกวดวิชา สอบเข้าโรงเรียนดัง รวมถึงการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของ ชื่อเรียกโดยทั่วไปอาจเรียนเป็นโรงเรียนกวดวิชา หรือ สถาบันกวดวิชาก็ได้ และมีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย

Subscribe to RSS - การศึกษา 'การแข่งขัน 'แข่งขัน 'โรงเรียน 'คัดเลือก 'กวดวิชา 'โรงเรียนกวดวิชา 'สถาบันกวดวิชา 'การเรียน 'การสอน