รู้ประหยัด รู้คุณค่า เพื่อให้มี ‘น้ำ’ ใช้ในอนาคต

น้ำ,น้ำประปา,ประปา,การประปานครหลวง,วิกฤติภัยแล้ง,ฤดูแล้ง,กรมชลประทาน,การใช้น้ำ

     สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทยยังคงอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วง วิกฤติ ‘ภัยแล้ง’ ครั้งนี้นับเป็นสถานการณ์รุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ประชาชนหลากหลายอาชีพทุกภาคส่วนต่างร่วมคิด ร่วมกันหาทางป้องกันปัญหา โดยเฉพาะที่อาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของการเกษตร รวมถึงผลกระทบในภาคส่วนอื่นๆ ของประชาชนด้วย ‘น้ำ’ ยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ยังต้องควบคุมปริมาณให้ฝ่าวิกฤติภัยแล้งปีนี้ให้ได้ ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง ส่งผลให้ไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอีกต่อไป  

ผักตบชวา...วัชพืชร้ายคู่สายน้ำ

ปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำลำคลอง เป็นปัญหาที่อยู่คู่ระบบนิเวศทางน้ำของไทยมาอย่างยาวนาน ทั้งก่อให้เกิดน้ำเน่าเสีย กีดขวางการไหลของน้ำ รวมไปถึงการทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน ซึ่งปัญหาทั้งหลายส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ก่อให้เกิดความรำคาญของคนหลายๆ กลุ่ม โดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้ชีวิตเกี่ยวพันกับสายน้ำ 

คนเมืองเอกเอือมน้ำคลองเปรมฯเน่า

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักหกยันมีการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะรอบคลองเปรมฯ ด้านโฆษกกรมชลฯ ชี้ปัญหาน้ำเน่าทุกฝ่ายต้องช่วยกันแก้ไข ทางชาวบ้านริมคลองเปรมฯ เรียกร้องให้รัฐเข้ามาดูแลเรื่องขยะให้มากกว่านี้

Subscribe to RSS - กรมชลประทาน