• ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า เผย สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นค่านิยมใหม่ของวัยรุ่น แต่จะทำให้เลิกสูบบุหรี่ธรรมดาได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผู้สูบ   นายนัท กฤตติน ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า เปิดเผยว่า ปกติแล้วโดยส่วนตัวเป็นคนที่สูบบุหรี่ธรรมดามาก่อน และการมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่เพราะสาเหตุอยากเลิกบุหรี่ธรรมดา แต่เป็นเพราะแฟชั่น ค่านิยมใหม่ของบุหรี่ไฟฟ้า เมื่อได้เริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าครั้งแรกทำให้รู้สึกได้ว่า รสชาติ กลิ่น หอมหวาน แปลกใหม่ มีความแตกต่างจากบุหรี่ธรรมดา...
  • มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมถ์,สาขาวิชาวารสารศาสตร์ ,คณะนิเทศศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยรังสิต,LEAF MAGAZINE , FOR MAGAZINE ,PET'FE MAGAZINE
    อาจารย์อรรถยา สุนทรายน อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการผลิตนิตยสาร ( Magazine Production)(JRN 453)  นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต บริจาคเงินรายได้จากการจำหน่ายนิตยสารฝึกปฎิบัติ LEAF MAGAZINE , FOR MAGAZINE ,PET'FE MAGAZINE หลังหักค่าใช้จ่าย เป็นจำนวนเงิน 31,000 บาท  ให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมถ์  โดยมี คุณหญิงอุไรวรรณ ศิรินุพงศ์...
  • รายการ ,Wisdom Station, ช่วง RSU Society ,สัมภาษณ์ ,นายธนกร แสงจันทร์  ,นันทนาพร อรินทมาโน ,บรรณาธิการและรองบรรณาธิการ , เจ้าของผลงาน ,FOR Magazine,นิตยสารฝึกปฎิบัติ,นักศึกษาคณะนิเทศศาตร์ ,มหาวิทยาลัยรังสิต
    รายการ Wisdom Station, ช่วง RSU Society สัมภาษณ์ นายธนกร แสงจันทร์  และนันทนาพร อรินทมาโน บรรณาธิการและรองบรรณาธิการ FOR Magazine นิตยสารฝึกปฎิบัติของนักศึกษาสาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต   ออกอากาศเมื่อวัน พุธ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 17.00-18.00 น. *ชมออนไลน์ทาง http://www.rsutv.tv และ ออกอากาศผ่านดาวเทียมระบบ C-Band ความถี่ 3480, Symbol Rate 30000 ผ่านกล่องรับสัญญาณ Qsat ช่อง 249...
  • ผศ.ฐิติ วิทยสรณะ อาจารย์ประจำสาขาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อสังคม “สอนน้องแปรงฟัน” ให้กับน้องๆที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม จ.ปทุมธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพช่องปาก และแปรงฟันอย่างถูกวิธี ทั้งนี้นอกเหนือจากกอิจกรรมหลักแล้วนักศึกษายังมีการเล่มเกมส์ และเล่านิทานให้น้องฟังอีกด้วย  
  •                                                                      สำนักงานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมพาน้องเที่ยวสวนสยาม โดยนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เด็กกำพร้าในบ้านธรรมรักษ์ จ....