•   นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ชี้สื่อพันธุ์ใหม่ต้องมี'Multi-Skills ทันโลกมีทักษะการจัดการข้อมูล ทั้งเทคโนโลยีและภาษา ย้ำควรทำงานได้ทุกแพลตฟอร์ม ทำหน้าที่ได้มากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกัน          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30 น.ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา และสาขาวิชาวารสารศาสตร์ ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต...
 • ระบบการแข่งขันทำให้นักเรียนต้องพึ่งโรงเรียนกวดวิชา เพื่อเข้าโรงเรียนดัง และมหาวิทยาลัยของรัฐ   โรงเรียนกวดวิชาทิพย์ปัญญา กล่าวผ่านทางเว็บไซต์ว่า นักเรียนเลือกเรียนกวดวิชา สอบเข้าโรงเรียนดัง รวมถึงการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของ ชื่อเรียกโดยทั่วไปอาจเรียนเป็นโรงเรียนกวดวิชา หรือ สถาบันกวดวิชาก็ได้ และมีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ​การกวดวิชาเป็นการทบทวนวิชาที่เรียนมาจากในห้องเรียน  เนื่องจากในปัจจุบันมีหลักสูตร...
 • นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอน ปั้นนักกฎหมาย ทำงานเป็น มีความเชี่ยวชาญตามหน่วยงานของวิชาชีพกฎหมาย เพื่อโจทย์ความต้องการของตลาด อีกทั้งยังเป็นการจัดระบบอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมา   นายคมสัน โพธิ์คง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ขณะนี้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอน...
 • นักศึกษาชี้อาชีพครู ควรสงวนไว้สำหรับนักศึกษาที่เรียนครู 5 ปี เหตุเพราะต้องมีทักษะจิตวิทยาในการสอน   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้แจ้งเรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีใจความสำคัญคือการปรับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็น “มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน...
 • อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ แนะนำการรับครูควรมีการอบรมหรือทำวิจัยถือเป็นการแก้ปัญหาและเปิดโอกาสให้ทุกคน นอกจากนี้ครูรุ่นใหม่ควรมีจิตวิทยาและความเข้าใจต่อเด็ก   ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้แสดงความคิดเห็นว่า ครูรุ่นใหม่ควรมีการเรียนวิชาจิตวิทยาของการเป็นครู เพื่อให้เข้าใจในพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย และเข้าใจในการสร้างแรงจูงใจในการเรียน นอกจากนี้ครูควรมี...
 • การเรียนการศึกษาเด็กไทยอัดแน่น จนเด็กไม่มีเวลาตามหาความฝันของตนเอง แท้จริงแล้วที่เลือกเรียนนั้นความฝันตนเอง หรือสังคมฝันให้   นายวารุต ขำเจริญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม  กล่าวว่า สาเหตุที่เด็กนักเรียนสมัยนี้หว่านสมัครเข้ามหาวิทยาลัยมีสาเหตุมาจาก เด็กนักเรียนไม่มีฝัน ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร ไม่รู้ว่าทำอะไรแล้วสนุก เพราะ เด็กบางคนก็เรียนแล้วสนุกทุกวิชา กับเด็กอีกกลุ่มที่เรียนแล้วรู้สึกน่าเบื่อทุกวิชา...
 • ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์ เผย ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการศึกษา แต่ครูควรเป็นผู้ออกแบบให้เหมาะสมแก่นักเรียน   ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้แสดงความคิดเห็นว่า เทคโนโลยีในปัจจุบันมีส่วนช่วยในเรื่องของการศึกษามาก ทั้งเรื่องการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ช่วยเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ซึ่งในปัจจุบันมี Application ต่างๆ ทั้ง  ...
 • บริษัทดวงกลมสมัย ตัวแทนจำหน่ายหนังสือเรียนต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก กรกมล ถาวร ฝ่ายขายหนังสือต่างประเทศ ชี้ ส่วนใหญ่เป็นหนังสือที่ให้ประโยชน์กับการศึกษาไทย ขณะนี้ได้แสดงและจำหน่ายที่ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15 ในวันที่ 29 มีนาคม – 9 เมษายน 2560 จากเอกสารแจก มีข้อมูลกล่าวว่า งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15 บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด...
 • ผู้ปกครอง เผย ดูคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนมากกว่าชื่อเสียงโรงเรียน รวมทั้งความสามารถในการดูแลลูกหลานและถ้าเป็นเด็กเล็กจะเลือกที่ใกล้บ้าน   ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี จะมีการโยกย้ายเปลี่ยนโรงเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลไปประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 ไปมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปมัธยมศึกษาปีที่ 4     ทำให้นักเรียนและผู้ปกครองต้องตัดสินใจเลือกโรงเรียนใหม่ นางสาวพัตสรินทร์ บุญศรี...
 • ยอดนศ. ม.รังสิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นยังมาแรง เหตุกระแส J-pop ยังไม่ตก มีตลาดแรงงานรองรับ ‘เกาหลีฟีเวอร์’ ไร้ผล นศ.แห่เรียนเป็นภาษาที่ 3 อาจารย์อัจฉรา โหตรภวานนท์ หัวหน้าภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เชื่อว่า กระแส ‘เกาหลีฟีเวอร์’ นั้น ไม่ส่งผลให้การเรียนภาษาญี่ปุ่นลดลง นักศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นและชอบเกี่ยวกับเกาหลี ก็เรียนภาษาเกาหลีควบคู่กันไป นอกจากนี้ เป้าหมายของคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นมีความคล้ายกัน...
 • โรงเรียนกวดวิชาใช้กลยุทธ์ทดลองเรียนฟรีเพื่อดึงดูดนักเรียน  นักเรียนที่เคยเรียนกวดวิชา เผย มีเนื้อหาเจาะลึก สนุก ในขณะที่คนไม่เรียนกวดวิชา กล่าว ต้องอ่านหนังสือหนักแต่เหมือนฝึกฝนความเข้าใจด้วยตนเอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MU Tutor ปิ่นเกล้า เปิดเผยว่า มีคอร์สติวสอบเข้าตรงมหิดลวิทย์ สอบเข้า MUIDS และตะลุยโจทย์ย้อนหลัง และมีการสอนสดที่สาขาปิ่นเกล้าและศาลายาที่เรียนควบคู่กับเนื้อหาโรงเรียน ซึ่งน้องๆสามารถทำการบ้านของโรงเรียนได้...
 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เดินหน้านำร่องการวิจัยด้านกัญชา 3 โครงการ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง รศ.ดร.ภญ.นริศา คำแก่น อาจารย์ประจำหมวดวิชาเภสัชเวทและตัวยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้เห็นประโยชน์ของกัญชา จึงเสนอให้คณะเภสัชศาสตร์...
 • มหาวิทยาลัยรังสิต นำร่องสู่การพัฒนาการศึกษาไทย เปิดตัวสถาบันการศึกษาพื้นฐาน(Gen.Ed.) ด้านรองคณบดีสถาบัน เชื่อ Gen.Ed คือรูปแบบที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาการศึกษาได้ทั้งหมด                เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ที่โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท ในงานแถลงข่าวประจำปี “มหาวิทยาลัยรังสิต RSU 5.0” มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดตัวสถาบัน General Education หรือ Gen.Ed. ซึ่งเป็นสถาบัน Gen.Ed....
 • ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์  ประกาศสร้าง โรงพยาบาล RSU International Hospital ที่ครบวงจรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งสู่ระดับสากล โดยแบ่งออกเป็น 2 เฟส ใช้เงินลงทุนประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาท  บนพื้นที่ 11 ไร่ ย่านเพชรตัดใหม่           เมื่อวันที่ 7 มีนาคม  ที่โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท ในงานแถลงข่าวประจำปี มหาวิทยาลัยรังสิต RSU 5.0         ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์...
 • ม.รังสิตวางเป้าหมายสู่การแพทย์ในอนาคต เตรียมเปิดสถาบันการแพทย์แผนบูรณาการและสุขภาพองค์รวม ที่มุ่งเน้นการรักษาโดยไม่ต้องพึ่งยา นายปานเทพ พัวพงธ์พันธ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพองค์รวมและธรรมชาติบำบัดมหาวิทยาลัยรังสิตเผยว่า คนที่จะได้รับประโยชน์ จาการเปิดสถาบันการแพทย์แผนบูรณาการและสุขภาพองค์รวมแห่งนี้ มีทั้งหมด2กลุ่มคือบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งแพทย์แผนบูรณาการมีความต้องการจะใช้ความหลากหลายทางการแพทย์ที่มีอยู่...

Pages