• โจ๊กธัญพืช ผลิตภัณฑ์ที่มาจากปลายจมูกข้าว  เพื่อให้นักศึกษา มี ประสบการณ์ในการผลิตโปรดักส์   ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและ เทคโนโลยีชีววภาพ เผยถึงการทำโจ๊กธัญพืชว่า เป็นการใช้ปลายจมูกข้าวจากโรงสีข้าวต้นแบบหนองสาหร่าย นำเอามาแปรรูปเป็นโจ๊ก  ประโยชน์ของโจ๊กธัญพืชนั้น จริงๆคือโจ๊กธรรมดาทั่วไป ไม่ได้มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ซับซ้อน แต่เป็นโจ๊กที่ต่างจากที่อื่น คือลักษณะของโจ๊กจะไม่เป็นเม็ดข้าว คล้ายๆ...
 • ชมรมคริสเตียน RSU จัดกิจกรรม Give out  park เพื่อให้นักศึกษา รู้จักแบ่งปันและการให้ในวันที่ 9 มี.ค ที่ผ่านมา   นาย ปราภาร ศรีไพร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติกส์ รองประธานชมรมคริสเตียน กล่าวว่า ชมรมคริสเตียน ต้องการที่จะแบ่งปันความรักที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้าให้กับนักศึกษาและบุคลากร เจ้าหน้าที่ต่างๆในมหาวิทยาลัยรังสิต  ออกไปสู่สังคมภายนอกด้วย ไม่จำเป็นต้องนับถือศาสนาคริส ศาสนาอื่นก็สามารถทำได้ ...
 • วิทยาลัยนิเทศศาสตร์รับถ้วยรางรัลชนะเลิศคะแนนรวมในการแข่งขันพะยอมเกมส์ ร่วมกับคณะพยาบาลเป็นปีแรก   31 มีนาคมที่ผ่านมา ม.รังสิตได้จัดการแข่งขันผู้นำเชียร์และกองเชียร์ปิดงานพะยอมเกมส์ เวลา18.00น ณ บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งสรุปผลคะแนนรวม ทางการแข่งขันกีฬาและการแข่งขันผู้นำเชียร์และกองเชียร์ปรากฏว่าปีนี้รับรางวัลร่วมกันระหว่างวิทยาลัยนิเทศศาสตร์กับพยาบาลศาสตร์ โดยวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ได้รับรางวัลทั้งหมด4รางวัล...
 • วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต ปรับการเรียนการสอนใหม่ เลิกระบบเรียนแลกเกรด แนะนักศึกษาเรียนแบบคิดต่อยอดมองเห็นอนาคต ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย คณบดีคณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต เผยว่านักศึกษาหลายคนเมื่อจบไปแล้วก็เริ่มทำงานที่โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อาจจะไปอยู่ฝ่ายการผลิต ประเมินคุณภาพสินค้าต่างๆ พูดง่ายๆคือเป็นมนุษย์เงินเดือน...
 • นักศึกษาชั้นปี 4 วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต ผุดไอเดียทำเมี่ยงคำสำเร็จรูป ทานง่ายเหมือนขนมถุง คาดปลายเมษาผลิตภัณฑ์จะได้วางขาย ดร.ขวัญหทัย แช่ทอง อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเรื่องเมี่ยงคำสำเร็จรูป กล่าวว่า เมี่ยงคำสำเร็จรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาปี 4 ที่อยากทำเมี่ยงคำพร้อมรับประทาน เพราะเมี่ยงคำสดหารับประทานได้ยากและราคาแพง...
 • การแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยความร่วมมือจาก 5 สถาบันการศึกษาดนตรีชั้นนำของประเทศไทย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอเชิญร่วมน้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน ของประเทศไทย ในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อแวดวงดนตรีของประเทศไทย เชิญร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรรเลงบทเพลงโดยคณาจารย์และนักศึกษาจาก 5 สถาบันได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ภาควิชาดนตรี...
 • นักศึกษาหารายได้เสริมจากการสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน รายได้หลักหมื่นต่อเดือนทำให้ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย นางสาว พรนภา กิติภัทร์ถาวร อายุ 23ปี นักศึกษา สาขาเคมี มหาวิทยาลังเกษตรศาสตร์ ได้เลือกหารายได้เสริมจากการสรุปเนื้อหาการเรียนการสอนแต่ละวิชา ตั้งแต่ ม.ต้น จนถึง ม.ปลายและมีเนื้อหาสรุปการสอบเข้ามหาวิทยาลัย นางสาว พรนภา กล่าวว่า...
 • ม.รังสิตจัดสัมมนา QA For Fun ภายใต้หัวข้อ ‘การประกันคุณภาพนักศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อม’ เน้นให้นักศึกษารู้จักหลัก Plan ,DO ,Check ,Act (PDAC) เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่าน มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีการจัดงานสัมมนา QA For Fun ภายใต้หัวข้อ ‘การประกันคุณภาพนักศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อม’ โดย อาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยากรพิเศษ...
 • ส้มตำไทยอบกรอบ ตราแม่ตุ๊ก ผลงานของบัณฑิต ม. รังสิต ประกอบด้วย 3 รสชาติ เพียงแค่ฉีกซอง เติมนำ้ พร้อมรับประทาน โดยจำหน่ายในราคาซองละ90บาท นายธุรกิจ อินทรบุตร ว่าที่บัณทิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เจ้าของธุรกิจส้มตำไทยอบกรอบ ตราแม่ตุ๊ก เผยว่า ตนสนใจที่จะทำธุรกิจด้านอาหารมาตั้งแต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัย ส่วนหนึ่งเพราะที่บ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเกษตรแปรรูป ประกอบกับเรียนทางด้านธุรกิจค้าปลีก...
 • เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิตปีการศึกษา 2560 มัผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ 26.02 ซึ่งต่ำว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 1.71 ผลการรับรองผู้สมัครรับเลือกตั้ง 4,171 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.79 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด  600 ราย รองลงมาคือ คณะบริหารธุรกิจ 576 ราย และคณะพยาบาลศาสตร์ 379 ราย   16 ก.พ. มหาวิทยาลัยรังสิตจัดกิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักศึกษาที่มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 6,538 ราย...
 • มหาวิทยาลัยเนชั่น คว้า 2 รางวัล รางวัลชนะเลิศประกวดเชียร์ลีดเดอร์ และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแชร์บอล การแข่งขันกีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่6 นักศึกษารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา การแข่งขันกีฬาเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ครั้งที่6 ซึ่งมหาวิทยาลัยสยามเป็นเจ้าภาพ ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการแข่งขันกีฬา 3 รายการ ได้แก่ การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ ฟุตซอล และแชร์บอล...
 • ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาชี้ นักศึกษารุ่นใหม่ไม่สนใจส่วนรวม ทำให้การเลือกตั้งในมหาวิทยาลัยไม่ได้รับความสนใจ ด้านนักศึกษาเผยการประชาสัมพันธ์แย่ อาจไม่ไปใช้สิทธิ์   วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประจำปี 2560 โดยครั้งนี้มีทีมเข้าสมัครรับการเลือกตั้งเพียง 1 พรรค คือ พรรค RSU Change เพื่อให้นักศึกษามาลงคะแนนรับรอง ไม่รับรอง...
 • ทีมกลองนิเทศฯ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ รังสิตฯ เผย มีความพร้อมและความมั่นใจ ในการมีส่วนร่วมกับทุกๆกิจกรรม ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ยังเผย สำหรับงานนิเทศสัมพันธ์ 10 มหาวิทยาลัย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ. มหาวิทยาลัย ศรีปทุม ทางทีมกลองนิเทศฯ พร้อมสร้างสีสัน เป็นตัวแทนสร้างชื่อเสียง ให้กับมหาวิทยาลัยรังสิต   นางสาวนิศากร ยอดแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต...
 • ค่ายอาสา,ม.รังสิต,ชมรม,อาสา,ออกค่าย,สิงห์อาสา,สร้างค่าย,ชนบท,พัฒนาชนบท
  ชมรมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยรังสิต เตรียมออกค่ายสร้างห้องน้ำโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ จ.อุดรธานี เผยยังขาดทุนทรัพย์อีกประมาณ 100,000 บาท เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรร่วมสมทบทุน นาย ณภัทร รจิตภูมิ ประธานค่ายของชมรมอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยรังสิต เผยเตรียมจัดโครงการพัฒนาห้องน้ำให้แก่โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์  อำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี แต่ยังขาดทุนทรัพย์อีกประมาณ 100,000 บาท จึงอยากเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร...
 • เวียดนาม,ผลิตสื่อ,นานาชาติ,รังสิต,เที่ยวชมเมือง,โฮจิมินห์, อุโมงค์กู๋จี, ทะเลทรายขาว, เมืองมุยเน่,หุบเขาแห่งรัก, เมืองดาลัด , ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา,นิเทศศาสตร์ ,เกศชนก วงษ์ทัต,นายกิตติคุณ บุญทั่ง
  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต จัดโครงการผลิตสื่อวัฒนธรรมนานาชาติ ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต อาจารย์ผู้ดูแลโครงการระบุ การเรียนรู้นอกห้องเรียนถือเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ด้านนักศึกษาเผยแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมโครงการ คือ ต้องการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และฝึกปฏิบัติผลิตสื่อจริง   เมื่อวันที่ 23 - 26 มีนาคม...

Pages