เด็กวารสารฯ เปิดโครงการสอนน้องแปรงฟัน ให้เด็กในชุมชน

ผศ.ฐิติ วิทยสรณะ อาจารย์ประจำสาขาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อสังคม “สอนน้องแปรงฟัน” ให้กับน้องๆที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม จ.ปทุมธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพช่องปาก และแปรงฟันอย่างถูกวิธี ทั้งนี้นอกเหนือจากกอิจกรรมหลักแล้วนักศึกษายังมีการเล่มเกมส์ และเล่านิทานให้น้องฟังอีกด้วย