นายกฯ ข่าวออนไลน์ แนะ นศ.เสริมMulti-Skills ป้อนตลาดสื่อใหม่

 

นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ชี้สื่อพันธุ์ใหม่ต้องมี'Multi-Skills ทันโลกมีทักษะการจัดการข้อมูล ทั้งเทคโนโลยีและภาษา ย้ำควรทำงานได้ทุกแพลตฟอร์ม ทำหน้าที่ได้มากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกัน

         เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30 น.ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา และสาขาวิชาวารสารศาสตร์ ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมจัดสัมมนาวิชาการใน หัวข้อ ภูมิทัศน์ใหม่ สื่อใหม่ งานใหม่ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (อาคาร 15 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย Thai PBS และ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้

          นางสาวกนกพร กล่าวว่า ภูมิทัศน์ของสื่อไทย เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เนื่องจากจากสื่อใหม่ (New Media) ได้ขยายอิทธิพล และมีบทบาทต่อผู้ใช้งานในปัจจุบัน ด้วยรูปแบบการใช้งานที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงมวลชนได้มากโดยที่ไม่ต้องใช้เวลานาน ส่งผลให้สื่อเดิมทั้งวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ มีการปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงให้มีความเชื่อมโยงกับสื่อในยุคสมัย ทั้งนี้ทางออกของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สูตรสำเร็จ เป็นเพียงแนวทางที่ทำให้สื่อสามารถอยู่รอดได้เท่านั้น

         "สื่อใหม่มีรูปแบบที่สามารถดึงดูดมวลชน ทำให้เกิดการโต้ตอบไม่ใช่เพียงแค่ระหว่างตัวสื่อและผู้ใช้ (Two way) แต่เกิดเป็นการโต้ตอบที่หลากหลายช่องทาง (Many way) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมด้วย โซเชียลมีเดียกลายเป็นแหล่งข้อมูล นักข่าวบางคนติดต่อแหล่งข่าวผ่านทางโซเชียล จากการเสิรช์ การนำคลิปมาใช้และให้เครดิต รวมถึงมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข่าว นอกเหนือจากเนื้อหาที่ปรากฎผ่านช่องทางออนไลน์ และปัจจุบันผู้รับสารไม่ใช่แค่คนเสพสื่อ แต่ทุกคนกลายเป็นสื่อ ที่สามารถออกแบบเนื้อหาด้วยตนเองจากการใช้สมาร์ทโฟนที่อยู่ในมือได้“ ผอ.ศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ สถานี Thai PBS กล่าว

          นางสาวกนกพร กล่าวต่อไปว่า สื่อใหม่ทำให้งานของสื่อมวลชนเปลี่ยนไปในรูปแบบของ "Multi-Skills" ที่ไม่ใช่เพียงแค่ทำรายการโทรทัศน์ หรือแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง แต่เมื่อโลกเข้าสู่ยุคหลอมรวมสื่อ พนักงานหนึ่งคนจะต้องทำงานได้หลากหลายขึ้น ทั้งผลิตเนื้อหา (Content) ตัดต่อ กราฟิก ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวโดยที่ไม่ต้องแบ่งหน้าที่ สิ่งสำคัญสำหรับคนทำงานสื่อใหม่ คือ ต้องมีความรอบรู้ทันต่อเหตุการณ์ มีทักษะการใช้เทคโนโลยี และภาษา สามารถจัดข้อมูลได้ดี และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ทั้งนี้งานใหม่ที่สำคัญในยุคดิจิทัล ได้แก่ Data Journalism หรือ นักวารสารศาสตร์เชิงข้อมูล, Social Media News นักข่าวด้านโซเชียลมีเดีย,Journalism App. นักวารสารศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญแอพพลิเคชั่น, Crisis Management นักบริหารจัดการปัญหาในภาวะวิกฤติ,Technology Editor บรรณาธิการด้านเทคโนโลยี และ Data Scientist นักวิเคราะห์ข้อมูล

           นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติ 7 ประการ ของพนักงานพันธุ์ใหม่ในวงการสื่อว่า ประการแรกจะต้องเป็นคนทันโลกทันเหตุการณ์ ประการที่สองต้องมีทักษะการใช้เทคโนโลยี ประการที่สามต้องมีทักษะทางด้านภาษา ประการที่สี่มีทักษะการจัดการข้อมูลได้ดี ประการที่ห้าต้องทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ประการที่หกมีการปรับตัวได้ดี และประการสุดท้าย คือ สามารถทำงานแบบ Multi-tasking ได้ คือ คนหนึ่งคนทำงานได้มากกว่าหนึ่งทักษะในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ปัจจุบันหลายออฟฟิศเริ่มพิจารณารับพนักงานใหม่จากการดูไลฟ์สไตล์การโพสต์โซเชียลมีเดีย (Digital footprint) เพื่อดูการสร้างสรรค์เนื้อหา และศึกษาความเป็นตัวตนก่อนรับเข้าทำงานมากขึ้น