โรงเรียนกวดวิชา ตอบโจทย์ระบบการแข่งขันของการศึกษาไทย

ระบบการแข่งขันทำให้นักเรียนต้องพึ่งโรงเรียนกวดวิชา เพื่อเข้าโรงเรียนดัง และมหาวิทยาลัยของรัฐ

 

โรงเรียนกวดวิชาทิพย์ปัญญา กล่าวผ่านทางเว็บไซต์ว่า นักเรียนเลือกเรียนกวดวิชา สอบเข้าโรงเรียนดัง รวมถึงการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของ ชื่อเรียกโดยทั่วไปอาจเรียนเป็นโรงเรียนกวดวิชา หรือ สถาบันกวดวิชาก็ได้ และมีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย

​การกวดวิชาเป็นการทบทวนวิชาที่เรียนมาจากในห้องเรียน  เนื่องจากในปัจจุบันมีหลักสูตร การเรียนที่มีความซับซ้อน และยากมากขึ้นตามลำดับ การเรียนที่โรงเรียนเพียงอย่างเดียวในปัจจุบันยังคงไม่เพียงพอ ทำให้นักเรียนนิยมมาเรียนกวดวิชามากขึ้น การเรียนกวดวิชาจะเริ่มเนื้อหาจากง่ายไปหายาก ด้วยความเอาใจใส่ของครูผู้สอน และการให้ความรู้อย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหา การฝึกทำโจทย์ เพื่อเตรียมพร้อมในการทำข้อสอบ รวมถึงเรียนให้เกรดเพิ่มสูงมากขึ้น และการสอบแข่งขัน

​สถาบันกวดวิชา WeMaths Tutor Online กล่าวผ่านเว็บไซต์ของเขาว่า การศึกษาไทยมีการแข่งขันกันมาก และยึดติดกันในเรื่องต้องสอบเข้าสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ทำให้การแข่งขันยิ่งสูงขึ้น และเด็กนักเรียนจะทำทุกวิถีทางเพื่อจะสอบเข้าในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่ตนเองต้องการเข้าศึกษา  ทำให้ต้องเลือกเรียนเพิ่มเติมกับสถาบันกวดวิชา เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการสอบแข่งขันคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย  ปัจจุบันสถาบันกวดวิชาเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กมีความรู้ เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งการสอนเป็นกลุ่มใหญ่ หรือเป็นกลุ่มเล็ก หรือแม้กระทั่งการสอนตัวต่อตัว และสอนผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ

นางสาวณัฐวดี คุณาสง่าพงศ์ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เปิดสอนกวดวิชา กล่าวว่า มาตรฐานการเรียน การสอน ของการศึกษาไทยยังด้อยคุณภาพ ทำให้นักเรียนไทยหันมาพึ่งสถาบันกวดวิชา เนื่องจากการเรียนกวดวิชาทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้มากกว่าการเรียนในโรงเรียน และยังสามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง เมื่อผู้เรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาของวิชานั้นๆ ก็สามารถถามได้ทันที และผู้สอนก็ยังใส่ใจในการสอน และมีเทคนิคที่ช่วยให้คิดเร็วขึ้น ทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย และยังติวแนวข้อสอบเพื่อให้นักเรียนมุ่งเน้นในการสอบเข้าโรงเรียนที่นักเรียนต้องการ และยังมีความเห็น จะพัฒนาระบบการเรียนการสอนไปยังสื่อออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดห่างไกลเข้าถึงการเรียนกวดวิชาได้

นายฉัตรมงคล นนทะมาศ หรือน้องเสียงแคน นักเรียนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เปิดเผยว่า ตนชอบเรียนกวดวิชามาก และเรียนหลายวิชา แต่ละวิชาก็เลือกตามสถาบันกวดวิชาที่มีคุณภาพ และเลือกจากจำนวนผู้เรียนที่มีจำนวนมาก เนื่องจากคนที่เคยไปเรียนมาบอกเล่าต่อๆกันมาว่า การเรียนการสอนมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และยังช่วยในเรื่องการสอบเข้าเรียนต่อตามที่ตนต้องการ เพราะในปัจจุบันประเทศไทยมีการสอบแข่งขันมากขึ้น และยังมีเด็กนักเรียนที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นทุกวัน จึงทำให้ตนต้องขยันขึ้นและเรียนกวดวิชาเพิ่มเติมเพื่อไขข้อสงสัยของวิชานั้นๆ ทั้งเพื่อความรู้และเพื่อนใหม่ และได้เจาะลึกกับเนื้อหามากกว่าการเรียนในโรงเรียน