บขส.ขยายเวลา "โครงการส่งนมฟรีถึงปี 60"

บขส. ขยายเวลาดำเนินโครงการ “บขส.ส่งความรักจากอ้อมอกแม่สู่ลูก” ให้บริการส่งนมแม่แช่แข็งฟรี ผ่านบริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ “One day One night” ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส.ได้เปิดเผยผ่านเว็ปไซด์ประชาสัมพันธ์กรมขนส่ง transport ว่า ตามที่บขส.ได้จัดทำโครงการ “บขส.ส่งความรักจากอ้อมอกแม่สู่ลูก” เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 โดยการให้บริการรับส่งนมแม่แช่แข็งในบรรจุภัณฑ์ทุกขนาดฟรี ในช่วงเดือนสิงหาคม 2558 ผ่านบริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ส่งเช้าถึงเย็น ส่งเย็นถึงเช้า ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยนั้น ปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้บริการ ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและสนับสนุนโครงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามนโยบายภาครัฐ บขส. จึงขยายเวลาการดำเนินโครงการ“บขส.ส่งความรักจากอ้อมอกแม่สู่ลูก” จัดส่งนมแม่แช่แข็งฟรี ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นางสาวฐิติญาณ์ ไตรปิ่นเพรช ประชาชนที่ใช้บริการรถ บขส. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการขยายโครงการ "ส่งความรักจากอ้อมอกแม่สู่ลูก" ว่า เห็นด้วยกับโครงการดีดีที่จะขยายเวลา เพื่อประโยชน์ของประชาชนและเด็กๆยากไร้ที่ยังขาดแคลนน้ำนม ถือเป็นโครงการที่สร้างสรรค์และส่งผลดีต่อสังคม