ม.รังสิต ยืนยัน ลานจอดรถเพียงพอแล้ว ไม่มีโครงการสร้างเพิ่ม

ม.รังสิต ยืนยัน ลานจอดรถเพียงพอแล้ว ไม่มีโครงการสร้างเพิ่ม เน้นขยายพื้นที่จอดใต้อาคาร แบ่งโซนนักศึกษา-อาจารย์ เพื่อความสะดวก 

 

นายเชษฐา อุปสิทธิ์ผู้อำนวยการศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์กล่าวว่าปัญหาลานจอดรถในมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นปัญหาเรื้อรังต่อเนื่องมานาน ตั้งแต่ก่อนมหาวิทยาลัยจะสร้างอาคารใหม่เพิ่ม เมื่อสร้างอาคารเพิ่มก็ควรสร้างที่จอดรถเพิ่มขึ้นด้วย แต่เนื่องจากพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยมีจำกัด จึงไม่สามารถขยายลานจอดรถเพิ่มได้อีก แต่ได้จัดพื้นที่บริเวณข้างตึกศาลาดนตรีสุริยเทพ ให้สามารถจอดรถได้เป็นการชั่วคราว 

 ในขณะเดียวกันนายเชษฐาได้ชี้แจงต่อไปว่า ตอนนี้มีการสร้างอาคารเพิ่ม และได้ทำที่จอดรถไว้ให้บริเวณใต้อาคาร แต่ให้สิทธิเฉพาะอาจารย์ และอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยเท่านั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง  เพราะอาจารย์บางคนมีการสอนหลายที่ เราจึงต้องอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ให้เขา 

นายเชษฐาแนะนำในตอนท้ายว่า นักศึกษาที่บ้านอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยควรนั่งรถสาธารณะมาดีกว่า หรือถ้าเพื่อนมาทางเดียวกัน ควรนัดแนะมาด้วยกัน เพื่อลดปริมาณรถ ไม่ต้องเสียเวลาหาที่จอดรถนาน