โจ๊กจมูกข้าว ผลิตภัณฑ์ อาร์เอสยู

โจ๊กธัญพืช ผลิตภัณฑ์ที่มาจากปลายจมูกข้าว  เพื่อให้นักศึกษา มี ประสบการณ์ในการผลิตโปรดักส์

 

ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและ เทคโนโลยีชีววภาพ เผยถึงการทำโจ๊กธัญพืชว่า เป็นการใช้ปลายจมูกข้าวจากโรงสีข้าวต้นแบบหนองสาหร่าย นำเอามาแปรรูปเป็นโจ๊ก  ประโยชน์ของโจ๊กธัญพืชนั้น จริงๆคือโจ๊กธรรมดาทั่วไป ไม่ได้มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ซับซ้อน แต่เป็นโจ๊กที่ต่างจากที่อื่น คือลักษณะของโจ๊กจะไม่เป็นเม็ดข้าว คล้ายๆ เนสวีต้า สามารถกินเข้าไปได้เลยไม่ต้องเคี้ยวมาก ที่สำคัญเป็นการใช้ประโยชน์จากโรงสีข้าวต้นแบบหนองสาหร่าย  นำเอามาทำประโยชน์หรือ โปรดักส์เพิ่มเติม

ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย กล่าวต่อไปว่า แนวคิดที่ทำโจ๊กนั้นต้องผ่านการทดลองมาก่อนถึงจะลงมือผลิตได้เร็ว นักศึกษาจะได้เรียนรู้กรรมวิธีในการแปรรูปอาหาร เพราะเรามีเครื่องที่พร้อมอยู่แล้ว ประกอบกับเราได้ใช้ประโยชน์จากใบโปรดักส์  แต่ยังไม่ผ่านอย. เพราะทำที่โรงงานต้นแบบของมหาวิทยาลัย ขอ อย. ไม่ได้เนื่องจากเป็นโรงงานที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนเท่านั้น ไม่ใช่โรงงานที่ผลิตอาหารโดยตรง แต่ถ้าจะผลิตออกสู่ตลาดนั้น อาจจะต้องเอาสูตรของเราไปว่าจ้างที่โรงงงานอื่นผลิตจากแนวคิดนี้ ทำให้นักศึกษาได้ ไพลอต สเกล   มีประสบการณ์ แต่จะสามารถวางขายได้แค่ในมหาวิทยาลัยที่ร้าน @CAB เพียงเท่านั้น ส่วนการวางขายที่เซเว่นทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้ ตอนนี้ยังไม่ได้วางขาย เนื่องจากรอในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์อยู่  แต่คาดว่าจะวางขายประมาณเดือน มิถุนายน

ผศ.เบ็ญจรัก อายุภาพ รองคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและ เทคโนโลยีชีววภาพ กล่าวว่า ผู้ที่ดูแลเรื่องโจ๊กธัญพืช คือ รศ. ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล  อาจารย์ประจำ ที่ได้มีการคิดสูตรของโจ๊กไว้แล้ว แต่อาจารย์มารับช่วงต่อ เพราะจะผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยใช้ปลายจมูกข้าว เพราะไม่รู้จะเอาไปทำอะไร บางที่ส่วนใหญ่จะนำเอาไปขายเป็นอาหารสัตว์ แต่ในปัจจุบันเลิกคิดที่จะทำเป็นอาหารสัตว์เพราะมีปริมาณน้อย เลยนำมาแปรรูปทำโจ๊กธัญพืชสำเร็จรูปแทน โดยการผ่านกระบวนการแปรรูป ผ่านเครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งร้อน หลักการทำงานของเครื่อง เมื่อหมุนครบรอบ ทำให้โจ๊กที่เป็นน้ำ แห้งและขูดออกมาจากลูกกลิ้ง หลุดออกมาลักษณะเป็นเกร็ดให้ละเอียด  แค่เติมน้ำร้อน คนแล้วก็กินได้เลย โดยการผลิตใต้แบรนด์ อาร์เอสยู