ไม้ยางพาราอบแห้งสุราษฎร์ฯ สินค้าส่งออกจีน

การซื้อขายไม้ยางพาราในสุราษฏร์ธานีเพื่อนำมาแปรรูปหรืออบแห้งเพื่อส่งออกแก่ประเทศจีน

 

ธุรกิจการส่งออกไม้ยางพาราเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างสดใสเนื่องจากปริมาณไม้ยางพาราที่เพิ่มขึ้นและความต้องการไม้ยางพาราของจีนที่เพิ่มขึ้นจากตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้ในประเทศและการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ

รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของไม้ยางพาราทั้งในแง่คุณภาพและราคาไทยควรยกระดับการเพิ่มมูลค่าการส่งออกด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และสินค้าจากไม้ยางแทนการส่งออกไม้ยางเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

นาย ธีระพงษ์ วิเชียรซอยผู้จัดการปาล์มพาราวู้ดสุราษฏร์ธานี เผยว่าปริมาณการซื้อวัตถุดิบเข้าโรงงาน (ไม้ยางพารา) อยู่ที่ 26,000 ตัน หรือ 26,000,000 กิโลกรัมต่อเดือน ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 50,700,000 บาทโดยราคาซื้อขายหน้าโรงงานอยู่ที่ 1.95 ต่อกิโลกรัม ลูกค้าจะเป็นลูกค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 100% ถ้ามีลูกค้านอกพื้นที่ทางบริษัทไม่มีนโยบายซื้อ เพราะจะทำให้มีปัญหาด้านการจัดส่งเมื่อซื้อมาแล้วทางโรงงานก็จะนำไม้ยางพารา (ท่อนความยาวที่ 1.13 และ 1.33 เมตร) ไปแปรรูปและอบแห้งในความชื้น 8-12 % โดยส่วนใหญ่จะส่งออกให้ลูกค้าประเทศจีน และได้มีการสั่งซื้อสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง (Broker) ปริมาณการส่งออกต่อเดือน อยู่ประมาณ 200 ตู้คอนเทนเนอร์ กำไรโดยประมาณ 8-10 ล้านต่อเดือน และ 95,200,000 บาท คือมูลค่าของการส่งออกทั้งหมด โดยกำไร ขาดทุนนั้นขึ้นอยู่กับตลาดกลางของไม้ยางพาราแปรรูป ณ ปัจจุบัน (เดือนเมษายน 60) ราคาไม้ยางจะอยู่ประมาณ 1,200- 1,500 บาทต่อตัน (1,000 กิโลกรัม)