ยางราคาตก เกษตกรหันมาเลี้ยงปลานิล

ราคายางตกส่งผลกระทบหนักต่อชาวเกษตกรภาคใต้ ทำให้เกษตกรต้องหันไปหารายได้จากทางอื่นเพื่อความอยู่รอด การเลี้ยงปลานิลเป็นอีกรายได้หนึ่งที่ชาวสวนยางให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะปลานิลเลี้ยงง่ายและเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถสร้างรายได้เหยียบแสนต่อเดือน

นายสุนทร ศรีสง่าพงศ์ ชาวสวนยาง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เปิดเผย ราคายางที่ตกต่ำลงในช่วงนี้ ทำให้เกิดผลกระทบเป็นอย่างมากต่อชาวเกษตกรที่มีรายได้จากการกรีดยางเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อความอยู่รอดชาวสวนยางจึงต้องหารายได้เพิ่มจากทางอื่น ซึ่งตนสนใจการเลี้ยงปลานิลเพราะ ศึกษาข้อมูลแล้วรู้สึกว่าสวนยางของตนมีพื้นที่มากพอที่จะขุดบ่อเลี้ยงปลา ตอนนี้บ่อเลี้ยงปลานิลของตนมีอยู่จำนวน 8บ่อ ซึ่งจะต้องเปลี่ยนบ่อเมื่อเวลาปลามีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้น 8บ่อ นี้แบ่งเป็น ลูกปลาแรกเกิด 2 บ่อ มี ไซต์อนุบาล , ไซต์ประถม 2 บ่อ , ไซต์มัธยม 2 บ่อ และไซต์มหาลัยซึ่งเป็นไซต์โตเต็มวัยอีก 2 บ่อ

ในแต่ละบ่อจะเลี้ยงปลาประมาณ 2000-3000 ตัว ซึ่งในการลงปลาแต่ละครั้งจะจัดเวลาเลี้ยงไล่กัน 2-3 เดือนเพื่อจะได้มีปลาทยอยออกขายตลอดปี การเลี้ยงปลานิลจากฟาร์มมีความแตกต่างจากที่อื่นตรงที่ว่า ตนเลี้ยงปลาจากน้ำที่เป็นตาน้ำในป่า ตนเป็นคนพบตาน้ำจึงได้ทำท่อส่งน้ำลงมาเพื่อกระจายไปในบ่อแต่ละบ่อ มีการวางแผนให้น้ำไหลเวียนตลอดเวลา เพื่อให้น้ำไม่นิ่ง ทำให้น้ำไม่เน่าเสีย จึงไม่จำเป็นต้องใส่สารทางเคมีลงไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปั่นน้ำเสีย ส่วนพันธุ์ปลานั้นใช้พันธุ์ปลานอก สายพันธุ์ ซุปเปอร์แบล๊ค และใช้อาหารปลาอย่างดีเพราะ อาหารดีจะทำให้ปลามีคุณภาพสูง อัตราการรอดสูง ปลามีรูปร่างดี สันหนา เนื้อเยอะ และทำให้ราคาดีอีกด้วย

นายสุนทร เผยว่า การเลี้ยงปลานิล มีผลกำไรที่ดีพอสำควร แต่ต้องใช้เวลาเลี้ยงนานถึง 8 เดือนเพื่อให้ได้ปลาที่มีน้ำหนัก 1-1.5 กิโลกรัมต่อตัว ปลานิลเป็นที่ต้องการมากในตลาด ร้านอาหาร และภัตตาคาร ราคาขายประมาณ 90-100 บาทต่อกิโล ฟาร์มของตนจะไม่ขายปลานิลที่ตกไซต์ หรือไม่ได้น้ำหนักตามที่กำหนด ในการเลี้ยงปลานิลแต่ละครั้ง จะได้กำไร ประมาณ 1-2 แสน บาท ในการขนส่งทางฟาร์มมีบริการส่งถึงที่ ถ้าลูกค้าสั่งเยอะก็จะได้ราคาที่ถูกลง แต่ไม่มีขายปลีก “ธุรกิจนี้มีความเสี่ยง เพราะปลาเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถตายได้ทุกเมื่อ ถ้าเราไม่ดูแลเอาใจใส่ ตอนนี้ที่สวนของตนไม่มีพื้นที่เหลือขยายธุรกิจต่อได้แล้วเพราะที่ดินส่วนมากเป็นภูเขาทั้งหมด” นายสุนทรเผย