ศุลกากรช่องจอม ไทย-กัมพูชา พบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ข้ามแดนมากที่สุด

ด่านศุลกากรช่องจอม ไทย-กัมพูชา มีสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ลับลอบข้ามแดนมากสุด เข้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจสอบอย่างเข้มงวด

 

นายณัฐพนธ์ หงส์ทอง ตัวแทนผู้ผ่านพิธีการด่านศุลกากรช่องจอม ชายแดนไทย-กัมพูชา ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เผยกับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์รังสิตว่า ด่านพรมแดนช่องจอมเป็นด่านผ่านแดนที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสุรินทร์ และเป็นด่านผ่านแดนเพื่อให้ไทยกับกัมพูชาได้ค้าขายกันซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้ง2ประเทศ ทางด่านศุลกากรมีการตรวจสอบเรื่องการนำสินค้าเข้าประเทศอย่างเข้มงวดมาตลอด และตั้งแต่ต้นปี2560 มา ทางด่านศุลกากรช่องจอมมีการเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมามาก เหตุเพราะมีการจับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น ชุดกีฬา ชุดบอล รองเท้าแบรนด์ดัง ได้เป็นจำนวนมากมาโดยตลอด ทำให้ตั้งแต่ต้นปีมาจึงมีการวางกำลังตรวจสอบด่านข้ามพรมแดนอย่างเข้มงวด และตรวจสอบรถทุกคันที่ผ่านข้ามแดน เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายมาจำหน่ายฝั่งไทย

นายณัฐพนธ์ กล่าวต่ออีกว่า ด่านศุลกากรช่องจอม จะมีหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการนำเข้าและส่งออกสินค้าผ่านประเทศ โดยร่วมมือกับทหารและตำรวจ ในการตรวจค้นตรงด่านข้ามพรมแดน ถ้าต้องการนำสินค้าเข้ามาในประเทศ ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ผิดกฎหมายตามกฏระเบียบของประเทศเท่านั้น หากค้นเจอสินค้าผิดกฎหมายลักลอบเข้ามา จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นายณัฐพนธ์ กล่าวในที่สุดว่า อัตราการจับสินค้าลักลอบนำเข้ามาในประเทศด่านช่องจอม มีการลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดยิ่งใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ยิ่งวางกำลังตรวจสอบมากขึ้น เพราะจะมีนักท่องเที่ยวข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ทุกคนก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ