ดิจิทัลแบงก์แผ่เงารุกคืบ ธนาคารรับพนักงานน้อยลง

ยุคดิจิทัลเริ่มแผ่บทบาทสู่การทำงานของธุรกิจแบงก์ หลายแบงก์ยอมรับเริ่มรับพนักงานน้อยลง แต่ยังไม่ส่งผลกระทบมากนัก ชี้ทางออกใหม่เร่งเพิ่มขีดความสามารถพนักงาน ให้ทำงานได้หลากหลายทางขึ้น พร้อมเน้นบทบาทบางตำแหน่ง ที่คนให้บริการได้ดีกว่าระบบอัตโนมัติ

 

นางสาวกรรณิการ์ สมบัติ เจ้าหน้าที่อำนวยบริการอาวุโส ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ทางธนาคารยังมีการเปิดรับสมัครงานหน้าเคาน์เตอร์ตามปกติขณะเดียวกันก็มีการส่งเสริมพนักงานเป็นปรึกษาด้านการเงินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้พนักงานสามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่ขึ้นยอมรับว่ายุคดิจิทัลมีส่วนเข้ามายึดพื้นที่บางธุรกรรมไปบ้างแต่ยังมีธุรกรรมให้บางส่วนที่ต้องใช้พนักงาน แบงก์พยายามเพิ่มการทำงานของพนักงาน เช่น คนทำบัตร และแบงก์มีการต่อยอดขีดความสามารถพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานให้มีมากขึ้น จึงต้องมีการขยายงานไปในส่วนอื่นๆ แต่เมื่อมีนวัตกรรมการเงินยุคดิจิทัลเข้ามาพนักงานทั่วไปก็ยังจำเป็น ธนาคารยังซับพอร์ตพนักงานแบงก์ก่อน เช่น การผูกบัญชี หุ้น ที่ต้องติดต่อที่แบงก์ก่อนและต้องมีลายเซ็นเพื่อยืนยันตัวตน

หัวหน้าฝ่ายธนกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ธนาคารมีแนวโน้มที่จะรับพนักงานน้อยลง แต่ยังมีพนักงานเซอร์วิสแต่ละสาขากับการขาย หรือยังต้องมีพนักงานแนะนำแอพพลิเคชั่นใหม่ๆให้ลูกค้าได้ใช้ แต่แนวโน้มจะลดพนักงานตามสาขาลง แต่ยังเปิดรับพนักงานใหม่อยู่เพียงแต่รับจำนวนน้อยลง ยุคดิจิทัลปัจจุบันยังไม่ค่อยเข้ามายึดพื้นที่เท่าไร ถึงมีก็ส่งผลน้อย เพราะยังมีลูกค้าที่ไม่ใช้อิเล็กทรอนิกส์แบงก์ เนื่องจากบางธุรกรรมพนักงานยังตอบสนองลูกค้าได้ดีกว่า เช่น การฝากเงิน หากจำนวนประมาณ10ล้านบาทก็ต้องมาฝากทางเคาร์เตอร์ของธนาคารไม่สามารถฝากในตู้เอทีเอ็มได้ ส่วนความมั่นคงในการทำงานธนาคารยังมีอยู่แต่กระแสความนิยมอาจจะปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย