เครื่องกลั่นน้ำทิ้งพลังงานแสดงอาทิตย์ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คิดค้นนวัฒกรรมเครื่องกลั่นน้ำทิ้งพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับรางวัลชมเชยได้รับรางวัลชมเชยจากงาน Thailand Green Design Awards TGDA 2017 แต่ประสิทธิภาพยังคงต้องมีการพัฒนาต่อ

 

นางสาวนลินี แสนเทพ เจ้าของผลงาน กล่าวว่า ตนได้แนวคิดเรื่องการศึกษาผลกระทบของระบบสุญญากาศที่มีต่อการกลั่นน้ำทิ้งจากครัวเรือนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มาจาก ดร.อาภา หวังเกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจกต์ ด้านแนวคิดและการทำงานของเครื่องกลั่นน้ำคือ ในอนาคตเครื่องกลั่นน้ำจะติดตั้งไว้บนหลังคาบ้านเรือน โดยจะนำน้ำทิ้งจากครัวเรือนมาใส่ในเครื่องกลั่นน้ำสุญญากาศฯ และเมื่อโดนแสงแดด จะเกิดการควบแน่นของน้ำ กลั่นตัวระเหยเป็นไอน้ำ ซึ่งไอน้ำที่ได้จากการกลั่นจะเป็นน้ำใสและสะอาดไหลลงมาทางท่อลงสู่ภาชนะจัดเก็บเพื่อนำกลับไปใช้ในการอุปโภค เพราะน้ำที่กลั่นออกมาจะได้ลักษณะทางเคมี โดยทำการทดสอบกับน้ำประปา ซึ่งน้ำประปามีค่าความขุ่นอยู่ที่ 4 แต่หลังจากกลั่นออกมาจะได้ค่าความขุ่น 0.8 ถือว่าน้ำใสขึ้นมากกว่าเดิม แต่ทั้งนี้ยังติดปัญหาเรื่องของกลิ่นที่มากับน้ำ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาต่อไป เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในอนาคตหากมีผู้ที่สนใจนำผลงานชิ้นนี้ไปศึกษาต่อจะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก

ด้านนางสาวชนาธิป พิมลพรรณ์ หนึ่งในเจ้าของผลงาน กล่าวว่า ผลงานดังกล่าวได้ส่งเข้าประกวดในงาน Thailand Green Design Awards TGDA 2017 งานประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 จัดโดยสถาบันค้นคว้าพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จัดให้มีการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประเภทไม่ใช่อาหารในงานเกษตรแฟร์ประจำปี ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร วัสดุธรรมชาติ และเศษวัสดุทางการเกษตรต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปส่งผลงานเข้าประกวด โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรและอุตสากรรมเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และสร้างนวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สภาพสังคมปัจจุบันและสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลชมเชย ประเภทประหยัดพลังงาน