หนังสือแนวเกษตร ได้รับความนิยมมากขึ้น

หนังสือเกษตรได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรหันมาสนใจศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรมากขึ้น รวมถึงกลุ่มนักศึกษาที่ศึกษาข้อมูลจากหนังสือการเกษตรเพื่อนำไปประกอบงานอดิเรกที่สามารถสร้างรายได้เสริมได้ด้วยตนเอง

 

นางผาสุข สงฆ์เจริญ ผู้ประสานงานจากสำนักพิมพ์นาคา กล่าวว่า หนังสือเกี่ยวกับการเกษตรขายดี ได้รับความนิยมมาก ซึ่งถือเป็นการสวนกระแสจากผู้อ่านที่เน้นศึกษาหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต กลับหันมาสนใจที่จะซื้อหนังสือเพื่อนำมาศึกษาต่อด้วยตนเองแทน และข้อดีของหนังสือคือให้ข้อมูลที่มั่นคงกว่า เชื่อถือได้ มีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ทำอาชีพอื่นที่ไม่ใช่เกษตรกร รวมถึงกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย ที่หันมาสนใจทางด้านการเกษตรมากขึ้น

นางผาสุข กล่าวต่อไปว่า หนังสือการเกษตรจะให้ความรู้ที่ละเอียดและสามารถเข้าใจง่าย โดยกลุ่มลูกค้าที่ซื้อหนังสือเพื่อนำไปเป็นรากฐานในการเริ่มต้นทำการเกษตรด้วยตนเองที่บ้าน จะเน้นในเรื่องของการปลูกผักบริโภคเอง รวมถึงการค้าขายเพื่อให้เป็นรายได้เสริมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนกลุ่มนักศึกษานั้นจะเน้นในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์มากกว่าการปลูกพืชผัก โดยกิจกรรมทางการเกษตรที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเพื่อความสวยงาม หรือเพื่อการค้าขา ถือเป็นงานอดิเรกที่สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยตนเองเช่นกัน

ผู้ประสานงานประจำสำนักพิมพ์นาคา กล่าวทิ้งท้ายในที่สุดว่า ปัจจุบันผู้คนที่ไม่ใช่เกษตรกรเริ่มหันมาสนใจทางด้านการเกษตรมากขึ้น โดยมีจุดประสงค์คือการเพาะปลูกหรือเพาะเลี้ยงด้วยตนเอง ถือเป็นงานอดิเรกที่ไม่เน้นการค้าขาย แต่ก็สามารถสร้างรายได้เสริมได้ที่บ้าน