มะเร็งปากมดลูกพบได้แม้อายุยังน้อย

พยาบาลประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลัก 6  เผย ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกอาจเป็นเด็กวัยรุ่นที่ไม่ดูแลสุขอนามัยของร่างกาย รวมถึงการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อการป้องกันการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์

 

นางสาวสุคนธ์ เชาวนเดชา พยาบาลประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลัก 6  เปิดเผยว่า ผู้หญิงในวัย 30 ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงต่อมะเร็งปากมดลูกสูง ควรได้รับการตรวจเช็คทุกๆปีหรือฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อ HPV หรือเชื้อที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก แต่ในขณะเดียวกัน ผู้หญิงในวัยเริ่มเจริญพันธุ์ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปก็สามารถป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ถ้าหากไม่มีการป้องกันเชื้อโรคบริเวณช่องคลอด หรือมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เนื่องจากร่างกายยังไม่พร้อม อาจทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าผู้หญิงในวัยผู้ใหญ่

นางสาวสุคนธ์ กล่าวต่อไปว่า ถึงแม้ว่าอัตราของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในวัย 10-30 ปีจะมีน้อยมาก แต่เชื้อที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกนั้นมีอยู่ทั่วไป อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว แต่เรื่องการรักษาสุขอนามัยต่อร่างกายก็สำคัญ

พยาบาลประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลัก 6 กล่าวในที่สุดว่า ผู้หญิงในทุกวัยสามารถป้องกันเชื้อมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยการดูแลสุขอนามัยของร่ายกาย และเลือกในถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยนักศึกษา การป้องกันมะเร็งปากมดลูกโดยการใช้ถุงยางอนามัยถือว่าเป็นวิธีที่ง่าย ทั้งยังป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย