สื่อดิจิทัล ยกระดับงานโฆษณา ช่วยสื่อสารสู่สังคม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาโฆษณา เผย สื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการโฆษณามากขึ้น และยังทำให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ยังช่วยโฆษณาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมได้อีกด้วย

 

นายพรหมพงษ์ แก้วดวงเด่น อาจารย์ประจำสาขาการโฆษณา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ในอดีตสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ มีความสำคัญต่อการโฆษณา ที่ใช้เพื่อกระจายข่าวสารไปสู่ผู้บริโภค แต่ปัจจุบันสื่อดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทแทนที่สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์   อีกทั้งพัฒนาการของเทคโนโลยีได้เพิ่มเทคนิคใหม่ๆเข้ามา  ทำให้มีลูกเล่นสำหรับการทำโฆษณาในสถานที่ที่ไม่จำเป็นว่าต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านหรือที่ทำงานอีกต่อไป บนสมาร์ทโฟนก็สามารถทำงานโฆษณาได้ นอกจากนี้สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยียังคงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สังเกตได้ว่าในแต่ละปีจะได้ยินคำใหม่ๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีตลอด

นายพรหมพงษ์ แก้วดวงเด่น กล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาบริโภคข่าวสารโดยใช้สื่อดิจิทัลมากขึ้น  โฆษณาก็ต้องหาช่องทางที่จะเข้าถึงผู้บริโภคเหล่านั้น และสื่อดิจิทัลก็ได้เข้ามาช่วยให้การทำโฆษณาสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มได้มากยิ่งขึ้น  อีกทั้งสื่อดิจิทัลเป็นสื่อที่สามารถสื่อสารได้ 2 ทาง คือ สื่อสารออกไป และมีผลตอบกลับมาแบบInteractive อย่าง Facebook Twitter Instagram หรือตามเว็บไซต์ ทำให้สามารถเพิ่มลูกเล่นที่จะเล่นกับกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งโฆษณาก็ต้องหากลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายผ่านช่องทางใหม่ๆ

อย่างไรก็ตาม นายพรหมพงษ์ ให้ความเห็นว่า ปัจจุบันมีโฆษณาหลายชิ้นที่ทำหน้าที่ในการบอกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทำให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ เช่น ให้เหล้าเท่ากับแช่ง โฆษณาเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน ซึ่งทำให้สังคมได้ตระหนักรู้ในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น และตราบใดที่ยังมีสินค้าอยู่  โฆษณาก็คงยังได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ผลิตสินค้าที่ต้องการบอกข่าวสารไปสู่ผู้บริโภค แต่งบประมาณที่จะนำมาใช้ในการทำโฆษณาจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจด้วย

 

 

ขอบคุณภาพจาก : Twitter Lazada Thailand