บุหรี่ไฟฟ้าแฟชั่นเด็กยุคใหม่

ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า เผย สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นค่านิยมใหม่ของวัยรุ่น แต่จะทำให้เลิกสูบบุหรี่ธรรมดาได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผู้สูบ

 

นายนัท กฤตติน ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า เปิดเผยว่า ปกติแล้วโดยส่วนตัวเป็นคนที่สูบบุหรี่ธรรมดามาก่อน และการมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่เพราะสาเหตุอยากเลิกบุหรี่ธรรมดา แต่เป็นเพราะแฟชั่น ค่านิยมใหม่ของบุหรี่ไฟฟ้า เมื่อได้เริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าครั้งแรกทำให้รู้สึกได้ว่า รสชาติ กลิ่น หอมหวาน แปลกใหม่ มีความแตกต่างจากบุหรี่ธรรมดา สูบได้ระยะหนึ่งเมื่อกลับไปสูบบุหรี่ธรรมดาอีกครั้ง ตนรู้สึกเหม็นกลิ่นของบุหรี่ธรรมดา เพราะบางคนที่ติดบุหรี่ธรรมดาอาจจะไม่ใช่ที่นิโคติน แต่อาจจะเพราะกลิ่นหรือควันของบุหรี่มากกว่า

ด้านนาย เปรมศักดิ์ เวชพราหมณ์ ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าหน้าใหม่ เปิดเผยว่า เป็นคนที่สูบบุหรี่ธรรมดามาก่อนเช่นกัน สำหรับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของวัยรุ่นในยุคนี้อาจเกิดจากแฟชั่นเป็นส่วนมาก และมักจะเป็นนักสูบหน้าเก่าที่เคยสูบบุหรี่ธรรมดามาก่อนแล้ว แต่เมื่อสูบต่อไปเรื่อยๆจึงทำให้เกิดข้อแตกต่างระหว่างบุหรี่ไฟฟ้า กับบุหรี่ธรรมดา สำหรับคนที่ใช้เพื่อเลิกบุหรี่ธรรมดา บุหรี่ไฟฟ้าอาจเป็นทางเลือกหนึ่งได้เลย แต่ก็ขึ้นอยู่กับความตั้งในของนักสูบ เพราะสำหรับบางคน ยังคงใช้มันควบคู่กันทั้งบุหรี่ธรรมดา และบุหรี่ไฟฟ้า