“ม.รังสิต” จัดโครงการให้นักศึกษาย้ายทะเบียนราษฎร์เข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการให้นักศึกษาย้ายทะเบียนราษฎร์เข้ามหาวิทยาลัย เพื่อดูแลนักศึกษาต่างจังหวัดให้ครอบคลุม พร้อมรับสิทธิการรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ของมหาวิทยาลัย

 

นายเชษฐา อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวว่า โครงการย้ายทะเบียนราษฎร์เข้ามหาวิทยาลัยรังสิตเริ่มจัดโครงการตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการให้นักศึกษาย้ายทะเบียนราษฎร์เข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยรังสิต เนื่องจากเกี่ยวกับสวัสดิภาพของนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการเข้าถึงและดูแลนักศึกษาให้ครอบคลุม ทั้งค่ารักษาพยาบาลที่จะได้รับสิทธิบัตรทอง หากนักศึกษาป่วยเข้าโรงพยาบาลก็จะได้รับการรักษาฟรีจากโรงพยาบาลของมหาวิยาลัยและโรงพยาบาลปทุมทธานี รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมต่างๆทั้งภายในและภายนอกของนักศึกษาที่อยู่รอบมหาวิทยาลัยรังสิต ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยเริ่มส่งไปเรื่องยังบ้านนักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด และทางคณะของมหาวิทยาลัย

นายเชษฐา กล่าวต่อว่า โครงการย้ายทะเบียนราษฎ์เข้ามหาวิทยาลัย ไม่บังคับให้นักศึกษาย้ายเข้ามหาวิทยาลัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและยังทำงานในพื้นที่นี้อยู่ก็สามารถอยู่ในทะเบียนของมหาวิทยาลัยต่อไปได้ แต่หากนักศึกษาต้องการย้ายออกหลังจากจบการศึกษาก็สามารถย้ายออกทันทีโดยไม่ต้องแจ้งกับทางมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถไปแจ้งย้ายออกที่ทางอำเภอของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีการเตรียมพร้อมวิธีการจัดการดูแลนักศึกษาอย่างครอบคลุมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา อาทิเช่น หากมีนักศึกษาที่ย้ายทะเบียนราษฎร์เข้ามามีจำนวนมาก ทางมหาวิทยาลัยก็มีการรันหมายเลข ของชื่อนักศึกษาที่ย้ายเข้ามา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

ทั้งนี้ นายเชษฐา เผยว่า การที่นักศึกษาย้ายเข้ามหาวิทยาลัย ในส่วนของสิทธิการเลือกตั้งเป็นเพียงผลพลอยได้ที่ทางเทศบาลจะดูจำนวนประชากรที่อยูในพื้นที่ หากมีประชากรจำนวนมาก ทางเทศบาลอาจจะได้ค่าบำรุงรักษาของประชากรในพื้นที่คนละ 500 บาท เพื่อนำเงินมาพัฒนาชุมชนมากขึ้น