เทศบาล เร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียคลองรังสิต

ชาวบ้าน เผย น้ำเน่าเสียมาจากตลาด โรงงานอุตสาหกรรม และการทิ้งขยะ กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เทศบาลนครรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และจัดอบรมการบำบัดน้ำเสียให้กับชาวบ้าน

 

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต และคณะผู้บริหารฯ เปิดเผยผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครรังสิต ว่า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ “ปัญหาน้ำเสียที่จะส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของชาวนครรังสิต” จึงได้จัดการอบรมการให้ความรู้เรื่อง น้ำเสีย การบำบัดน้ำเสีย และการทำถังดักไขมันอย่างง่ายแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน เนื่องมาจากคุณภาพน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ กำลังประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย ซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุหนึ่งมาจากการพัฒนาและความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ แล้วส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะคุณภาพน้ำในคลอง และเป็นแหล่งชุมชนที่อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น คลองรังสิตประยูรศักดิ์จึงเป็นที่รองรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมของชุมชนรวมถึงสถานประกอบการต่างๆ การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาน้ำเสียในปัจจุบัน และการรักษาสิ่งแวดล้อม

นายสมภพ สายสะเกษ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้คลองรังสิตประยูรศักดิ์ เผยว่า สาเหตุที่เกิดน้ำเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากการปล่อยน้ำเสียที่มาจากตลาด และโรงงานอุสาหกรรม และการทิ้งขยะของชาวบ้าน น้ำเสียมีสีดำและส่งกลิ่นเหม็นตลอดเวลา ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ริมคลองชินกับกลิ่นเหม็นของน้ำเสีย แต่สำหรับประชาชนที่เดินทางผ่านไปผ่านมารู้สึกเหม็นมาก

ผู้ประกอบการร้านอาหารรายหนึ่ง กล่าวว่า น้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์มีสภาพเน่าเหม็นเป็นสีดำไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ได้เหมือนแต่ก่อน และมีขยะทั้งพลาสติกและเศษอาหาร ทำให้น้ำในคลองส่งกลิ่นเหม็นอยู่ตลอดเวลา และยังส่งผลต่อชาวบ้าน เนื่องจากกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ทำให้ชาวบ้านเป็นโรคไข้เลือดออก และยังเคยร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือ แต่เมื่อชาวบ้านร้องเรียนมากขึ้นทำให้มีเทศบาลนครรังสิตเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาน้ำเสีย และอบรมให้ชาวบ้านบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้คุณภาพน้ำดีขึ้น