อาชีพครูไม่ใช่ใครก็เป็นได้

นักศึกษาชี้อาชีพครู ควรสงวนไว้สำหรับนักศึกษาที่เรียนครู 5 ปี เหตุเพราะต้องมีทักษะจิตวิทยาในการสอน

 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้แจ้งเรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีใจความสำคัญคือการปรับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็น “มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” จากหนังสือที่ ศธ 0206.4/ว 5 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560

ก.ค.ศ.มีมติเปิดให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มาสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ทำให้เกิดความไม่พอใจต่อนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรครู 5 ปี เพราะไม่ยุติธรรมจึงทำให้มีการออกมาคัดค้าน

ล่าสุดได้มีการปรับปรุงเพิ่มคือจะเปิดสอบทั้งสิ้น 61 สาขาวิชากำหนดให้ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ผ่านหลักสูตรครู 5 ปี จำนวน 36 สาขาวิชา ส่วนที่เหลืออีก 25 สาขาวิชาจะมีใบอนุญาตฯ หรือไม่มีใบอนุญาตฯ มาสมัครก็ได้

นายชานนท์ สุวรรณอุไร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกอังกฤษ หลักสูตร คบ.5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เผย ไม่เห็นด้วย เพราะ รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมกับคนที่เรียน หลักสูตร 5 ปี ทั้งนาน ทั้งเหนื่อย กว่าจะได้เป็นครู มันยากมาก และยังส่งผลกระทบเวลาสอบ จำนวนคนสอบก็เพิ่มมากขึ้นกว่าเท่าตัวแน่นอน ลำพังแข่งกับครูด้วยกันก็เหนื่อยแล้ว

ด้าน นางสาววิชุอร การบุรุษ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า ไม่เห็นด้วย เพราะตนไม่ได้มองในมุมมองที่คนอื่นจะมาแย่งงาน แต่มองว่าจากประสบการณ์ที่เรียนศึกษาศาสตร์มา 4 ปี และเคยได้ไปสัมผัสโรงเรียนมา มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่ใครจะมาเป็นครูได้ ครูเป็นอาชีพที่เป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ทักษะหลายๆ ด้าน เพราะเราทำงานกับเด็กไม่ใช่ว่าเราจะเก่งหรือฉลาดอย่างเดียวแต่มันต้องมีเรื่องของ จิตวิทยา ทักษะการสอน วิธีการสอน การสื่อสาร การใช้ภาษา และคนที่เรียนศึกษาศาสตร์ต้องเรียนถึง 5 ปี ถึงจะจบ แต่คนที่จบคณะอื่นแล้วจะมาสอบได้เลยเขาเรียนกันแค่ 4 ปี เขาเลยรู้สึกว่าแบบนี้ไม่ยุติธรรม

 

 

 

ที่มารูป: http://www.matichon.co.th/news/33539