สินค้าออนไลน์ต้องระบุราคา และรายละเอียด

พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ยอมรับต้องระบุราคา และรายละเอียดของสินค้าออนไลน์ มิฉะนั้นจะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ด้านผู้ใช้บริการเห็นด้วยเพราะง่ายต่อการตัดสินใจซื้อ

 

จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2560 เรื่อง “การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือออนไลน์” ส่งผลดีต่อผู้บริโภคทำให้มีโอกาสเลือกสินค้าได้รวดเร็ว และสามารถชั่งใจก่อนซื้อสินค้าได้ โดยไม่ต้องถามแม่ค้าหรือพ่อค้าออนไลน์เป็นการส่วนตัวอีกต่อไป

คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นควรกำหนดให้มีการกำกับดูแลการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและ บริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ 

โดยรวมคือ พ่อค้า และแม่ค้าออนไลน์จะต้องระบุราคา และรายละเอียดของสินค้านั้นให้ชัดเจน ละเอียด เปิดเผย อ่านง่าย จะเป็นรูปแบบใดก็ได้ ห้ามมีการบิดเบือนหรือคิดเงินเพิ่มเติมจากราคาที่ได้ระบุลงไปแล้ว ห้ามให้มีการส่งข้อความส่วนตัว หรือต่อรองราคากันสองคน จะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ หากไม่ทำตามมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

นางสาวพรจิรา ซิง แม่ค้าออนไลน์ขายเสื้อผ้า กล่าวถึงสาเหตุที่ไม่ได้ระบุราคา เป็นเพราะต้องการให้ลูกค้าทักมาสอบถามรายละเอียดของสินค้า จะได้อธิบายแบบละเอียด และบางครั้งอาจจะมีการต่อรองราคากันซึ่งอาจจะขายในราคาที่ไม่เท่ากัน ข้อดีก็คือลูกค้าสามารถต่อรองราคากับทางเราได้ แต่ข้อเสียคือบางครั้งไม่มีเวลาตอบลูกค้าทำให้เสียลูกค้าไป แต่ตอนนี้มีกฎหมายบังคับให้ระบุราคาสินค้าชัดเจนก็คงต้องทำตามกฎหมาย เพราะสำหรับตนแล้วไม่ได้มีปัญหาหรือผลกระทบกับเรื่องนี้มากนัก

ด้านผู้บริโภค นางสาวปภาวรินทร์ เจริญกิจภัณฑ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต เผยว่า ตนใช้บริการซื้อของออนไลน์บ่อยทำให้เจอปัญหาแม่ค้าไม่ระบุราคาสินค้าหลายครั้งจนต้องทักเข้าไปถาม และบางครั้งต้องรอนานกว่าจะตอบ ทำให้รู้สึกเสียเวลา เลยจะเลือกซื้อกับร้านที่บอกราคาเลยมากกว่าเพราะง่ายต่อการตัดสินใจ และเห็นด้วยกับประกาศราชกิจนุเบกษาดังกล่าวเพราะทำให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเปรียบเทียบราคา หรือบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า หรือใช้บริการ รวมถึงตนด้วย

 

 

 

ขอบคุณภาพจาก : http://www.depth.zocialx.com/16323