ขุดลอกบ่อบำบัดรองรับน้ำท่วมขัง

ม.รังสิต ร่วมกับหน่วยงานจังหวัดปทุมธานี ขุดลอกบ่อบำบัดน้ำเสียโครงการ4หมู่บ้านเมืองเอก เพื่อรองรับน้ำกรณีเกิดน้ำท่วมขัง

 

นายเชษฐา อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า “ทางสำนักงานชุมชนสัมพันธ์ไม่ทราบมาก่อนว่า บริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฝั่งโครงการ4มีบ่อบำบัดน้ำเสียตั้งอยู่เพราะเป็นพื้นที่รกร้างที่มีขยะปกคลุมลึกถึง7เมตรเมื่อทีมวิศวกรของมหาวิทยาลัยทำการสำรวจเส้นทางน้ำจึงพบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียที่รองรับน้ำจากบริเวณอาคารดิจิตอล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ และศาลาดนตรีสุริยะเทพแต่ไม่ได้รับการขุดลอกคูคลองทางหน่วยงานจึงประสานงานเพื่อนทำการปรับปรุงให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง "

ทางด้านนายญาณกิตต์ แร่เพชร ผู้รับผิดชอบการฟื้นฟูบ่อบำบัดน้ำเสีย กล่าวว่า บริเวณพื้นที่หมู่บ้านเมืองเอกมีบ่อบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมด 6 บ่อ คือบริเวณหลังร้านอาหารหัวหิน บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรังสิต บริเวณตลาดพลาซ่า บริเวณโครงการ 4 ตรงข้ามบัณฑิตอพาร์ทเมนท์และ บริเวณโครงการ 4 ติดมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ผ่านการใช้งานประมาณ 20 ปี       

ซึ่งมีการขุดลอกบ่อบำบัดเพื่อไม่ให้มีขยะมูลฝอยมาอุดตันและเป็นพื้นที่รองรับหากเกิดเหตุน้ำท่วมขัง โดยร่วมมือกับหน่วยงานจังหวัดปทุมธานีเพื่อขอใช้เครื่องจักรในการใช้งาน 

 

 

 

ขอบคุณภาพจาก นายญารกิตติ์ แร่เพชร