ร่วมกำจัดผักตบชวาคลองพระอุดมหวังมีน้ำทำการเกษตร

ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน จ.ปทุมธานี ร่วมมือร่วมใจกำจัดผักตบชวาที่ขวางทางน้ำไหลออกจากคลองพระอุดมเพื่อหวังนำน้ำไปทำแปลงเกษตร

 

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.60 ที่ผ่านมา นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วยชลประทาน จ.ปทุมธานี นำผู้นำท้องถิ่นและประชาชน จากเทศบาลตำบลคูขวาง และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นคูบางหลวง จับมือกันกำจัดผักตบชวาที่ขวางทางน้ำไหลให้ออกจากคลองพระอุดม ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

นายพิษณุ ประภาธนานันท์ กล่าวว่า ผักตบชวาจัดเป็นพืชพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาแพร่ระบาดและรุกรานมาก จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำในหลายพื้นที่ และหนึ่งในนั้นคือพื้นที่คลองพระอุดม ซึ่งผักตบชวาอาจขยายพันธุ์ได้มากถึง 1,000 ต้น ในเวลาเพียง 1 เดือน ทำให้ต้องเสียงบประมาณในการกำจัดผักตบชวาอย่างไม่สิ้นสุด

นายพิษณุ กล่าวต่อไปอีกว่า ทางอำเภอลาดหลุมแก้วได้รับความร่วมมือร่วมแรง จากเทศบาล ต.คูขวาง และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นคูบางหลวง โดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ร่วมมือนำประชาชนจิตอาสามาช่วยกันในการขุดลอกคลองเพื่อนำผักตบชวาขึ้นมากำจัดซึ่งขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดระดับลงแล้ว  จึงต้องทำให้น้ำสามารถไหลได้สะดวกเพื่อให้ชาวเกษตรกรจะสามารถใช้น้ำได้อย่างเพียงพอ  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างชาวบ้านในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในการขุดลอกผักตบชวาที่อยู่ในคลองพระอุดมให้แก่เกษตรกรชาวลาดหลุมแก้ว.   

ด้าน นายอดิเรก   มหามงคล หนึ่งในชาวบ้านจิตอาสา เผยว่า ที่ผ่านมาจังหวัดปทุมธานีร่วมกับหลายภาคส่วนและองค์กรต่าง ๆ  ได้เข้ามาช่วยเหลือในการกำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ด้วยการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลตามคูคลอง การที่ตนได้เข้ามาเป็นจิตอาสาเพราะหวังว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้มากขึ้น และเกษตรกรคนอื่น ๆ ก็คงหวังว่าภัยแล้งที่จะมาถึงในปีนี้จะพอมีน้ำให้ใช้ในแปลงเกษตร