ชาวบ้านหวัง 2 ปี คลองแสนแสบไร้มลพิษ

คลองแสนแสบยังเต็มไปด้วยขยะ กลิ่นเน่าเหม็นและเสียงของเรือที่สัญจรไปมา ชาวบ้านเผยได้รับความเดือดร้อนจากมลภาวะเป็นพิษมานาน และเห็นด้วยอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะเข้ามาแก้ไขภายใน 2 ปี

 

จากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์รังสิตพบว่า น้ำที่เน่าเสียในคลองมีขยายเป็นวงกว้าง โดยสีของน้ำในคลองแสนแสบเปลี่ยนจากสีขาวขุ่นเป็นสีดำสนิท ซึ่งน่าจะเกิดจากการปล่อยของเสียลงยังคลอง โดยน้ำในคลองแสนแสบนั้นเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น มีน้ำกัดเซาะตลิ่งทำให้บ้านเรือนริมน้ำได้รับความเดือดร้อนทั้งมลพิษทางกลิ่นและเสียงของเรือ ซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจากบ้านเรือนประชาชนปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองโดยไม่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียหรือบ่อดักไขมัน ซึ่งรัฐบาลนั้นก็ได้วางแผนที่จะบำบัดน้ำเสียในคลองแสนแสบให้ได้ภายในระยะเวลา 2 ปีหลังจากนี้

นางสาวณัฐชมพร อ้นเถื่อน ผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณคลองแสนแสบ กล่าวว่า โดยปกติแล้วตนนั้นจะเดินทางไปทำงานทางเรือโดยจะมาขึ้นเรือที่บริเวณคลองแสนแสบ คลองจะมีกลิ่นเหม็นที่โชยออกมาจากน้ำและบางครั้งยังมีขยะลอยตามน้ำไป ซึ่งตนก็รู้สึกว่าคลองแสนแสบไม่สะอาดเหมือนเช่นก่อน เพราะตนนั่งมาตั้งแต่สมัยสาวๆจนปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ตนก็มีความรู้สึกที่ไม่อยากจะมาขึ้นเรือที่นี่ เพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยและน้ำค่อนข้างมีกลิ่นซึ่งทำให้เวลาเดินทางนั้นรู้สึกเหมือนหายใจไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควร ก็อยากจะให้มีการปรับปรุงให้คลองเส้นนี้ดีขึ้นเพราะจะทำให้คลองแห่งนี้สะอาดเหมือนแต่ก่อน

นางสาวสิรินทรา วงศ์สุนทรศรี ชาวบ้านบริเวณคลองแสนแสบ กล่าวว่า ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำเสียเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเวลากลางคืนเพราะเรือจะมีเสียงดังเวลาขับ และน้ำชอบกระเด็นชึ้นมาบริเวณริมตลิ่ง ซึ่งทำให้บริเวณหน้าบ้านสกปรก และยังมีเรื่องกลิ่นของน้ำในคลองแสนแสบที่เหม็นและส่งกลิ่นแรงมาก ซึ่งกังวลว่าจะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของผู้อาศัยบริเวณนี้ แต่ตอนนี้ทางรัฐบาลมีนโยบายที่จะบำบัดคลองให้กลับมาใสเหมือนเดิม ซึ่งตนรู้สึกดีใจมากที่รัฐบาลเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ หวังว่าจะสามารถจัดการบำบัดคลองให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อสวัสดิภาพของประชาชนบริเวณคลองแสนแสบ