ศูนย์RCC รังสิต เตรียมติดตั้งเครื่องวัดมลพิษ ย่านถนนรังสิต-ปทุมฯ

หัวหน้างานสอบสวนและคดี ฝ่ายรักษาความสงบ เผยจะมีการติดตั้งเครื่องวัดระดับมลพิษในอากาศ บริเวณถนนรังสิต-ปทุมธานี ซึ่งไม่สามารถควบคุมมลพิษ แต่วัดปริมาณมลพิษในอากาศได้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ทั้งขยายช่องจราจร ปลูกต้นไม้เพิ่ม ลดสภาวะอันตรายต่อสุขภาพประชาชนละแวกนั้น

 

นายสงวน  รักษาแดน หัวหน้างานสอบสวนและคดี ฝ่ายรักษาความสงบ เปิดเผยว่า ศูนย์ควบคุมและสั่งการนครรังสิต หรือศูนย์RCC จะมีการติดตั้งเครื่องวัดระดับมลพิษในอากาศ วัดได้ทั้ง อุณหภูมิ, ความชื้น, ความเร็ว(อากาศ), ก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์(CO2), และคาร์บอนมอน็อกไซด์(CO), สำหรับงานด้านควบคุมอุณหภูมิ,การถ่ายเทอากาศและการปรับอากาศ (HVAC : Heating Venting and Air Conditioning) และงานควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ : Indoor Air Quality) สามารถตรวจวัด บันทึก และแสดงผล ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยบริเวณรังสิต และเดินทางไปทำงานในกรุงเทพมหานครฯ  อีกส่วนหนึ่งใช้เป็นที่ต่อรถที่ไปทำงาน ทำให้พื้นที่นครรังสิตมีรถสัญจรไปมาจำนวนมาก ซึ่งได้ประสานงานกับกรมควบคุมมลพิษ และกำหนดจุดติดตั้งบริเวณถนนรังสิต-ปทุมธานี

นายสงวน  รักษาแดน กล่าวต่อว่า เครื่องวัดระดับมลพิษในอากาศไม่สามารถควบคุมมลพิษได้ แต่สามารถวัดปริมาณมลพิษที่มันเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป ทั้งขยายช่องจราจรเพิ่ม ลดปัญหารถติดที่นำมาสู่มลภาวะจากท่อไอเสียรถ และปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดปัญหาหรือโรคต่าง ๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้น และช่วยลดภาวะโลกร้อน