เรือนรับรองทำเนียบรัฐบาลล่าช้าไม่ตามแผนงาน

ผู้คุมงาน เผย ความคืบหน้าเรือนรับรองใหม่ทำเนียบรัฐบาล ไม่ตรงตามแบบแผนเกิดจากการปรับเปลี่ยนหน้างานจึงมีความล่าช้า คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางเดือนพฤษภาคม

จากการนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ มติชนออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 59  มีการทำพิธียกเสาเอกอาคารเรือนรับรองหลังใหม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรมยุทธโยธาทหารบกและกรมศิลปากร ในสัญญาจ้างเลขที่ 97/2559 เมื่อวันที่ 28 มี.ค. วงเงิน 137 ล้านบาท เริ่มสัญญาจ้าง 29 มี.ค. 2559 และสิ้นสุดสัญญา 21 ก.พ. 2560 ดำเนินการก่อสร้างโดย กิจการร่วมค้า วิทย์การช่าง-ไซเลนเทค ควบคุมงานโดยกรมยุทธโยธาทหารบก ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับภูมิทัศน์ทำเนียบรัฐบาล เพื่อใช้สำหรับต้อนรับแขกคนสำคัญของรัฐบาล โดยได้รับการอนุมัติแบบก่อสร้าง จากกรมศิลปากร ที่มีรูปแบบเดียวกับตึกไทยคู่ฟ้า คาดการณ์ว่าจะสร้างเสร็จภายใน  11 เดือน ภายใต้งบประมาณและขณะนี้ยังไม่มีการตั้งชื่อเรือนรับรองแห่งนี้อย่างเป็นทางการ

นางสาวอารยา คูรัตเน  ผู้คุมงานตกแต่งภายใน เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการก่อสร้างเรือนรับรองใหม่ในทำเนียบรัฐบาลประมาณ 60% งานไม่ตรงตามแบบแผนที่วางไว้เนื่องจากมีการปรับหน้างานจากการดำเนินงานจริงทำให้ไม่ตรงตามแบบแผน และมีปัญหาติดขัดด้านวัสดุที่ได้เลือกไว้ ไม่ตรงตามแบบทำให้ต้องเปลี่ยนชนิดวัสดุใหม่จึงเกิดความล่าช้า

นางสาวอารยา คูรัตเน  กล่าวต่อว่า ในส่วนการตกแต่งภายในไม่มีปัญหาติดขัดในการทำงาน หากทางผู้ออกแบบไม่มีการปรับเปลี่ยนแบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและติดตามงานในส่วนอื่นๆ โดยความจริงเรือนรับรองมีการปรับเปลี่ยนทำให้ไม่สามารถเปิดทันภายในกำหนดเดือนกุมภาพันธ์ได้ จึงคาดว่าน่าจะเสร็จประมาณกลางเดือนพฤษภาคม หากไม่มีการปรับปรุงหน้างานเพิ่มเติมอีก