วิทยาลัย “ฟู้ดเทค” เลิกระบบเรียนแลกเกรด ปรับรูปแบบทำธุรกิจได้

วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต ปรับการเรียนการสอนใหม่ เลิกระบบเรียนแลกเกรด แนะนักศึกษาเรียนแบบคิดต่อยอดมองเห็นอนาคต

ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย คณบดีคณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต เผยว่านักศึกษาหลายคนเมื่อจบไปแล้วก็เริ่มทำงานที่โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อาจจะไปอยู่ฝ่ายการผลิต ประเมินคุณภาพสินค้าต่างๆ พูดง่ายๆคือเป็นมนุษย์เงินเดือน แต่ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ อยากเติบโตด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้นต้องคิดว่าจะทำยังไงให้เด็กๆ สร้างธุรกิจของตัวเองได้ ก็เลยปรับรูปแบบการสอน หลายๆวิชา เช่น วิชาโครงงานที่จะมีการบูรณาการความรู้ที่มีทั้งหมดมาทำผลิตภัณฑ์ ให้นักศึกษาได้คิดว่าจะต่อยอดเชิงธุรกิจได้ยังไง ทำให้การเรียนการสอนไม่ได้มองแค่เกรดแล้ว ไม่เน้นวิเคราะห์มากแต่เน้นการขาย

ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีช่องการจำหน่าย เช่นร้าน @cab ที่อยู่ใต้ตึก 3 เป็นของวิทยาลัยเองทำให้มีช่องทางนำของไปวางขายได้ ทำให้สำรวจผู้บริโภคได้ว่าผลิตภัณฑ์จะขายได้ไหม และวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่จะถึงนี้ก็มีงานเกษตรซึ่งจะมีการจัดซุ้มขายของ แบ่งเป็นยูนิต มีเบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์จากนม เนื้อสัตว์ และน้ำผลไม้ สี่ยูนิต งานเกษตรก็เหมือนงานทดลอง ให้นักศึกษานำสินค้าไปลองขาย

ผศ.ดร.วราพร เผยว่าเมื่อก่อนไม่เคยคิดต้นทุน กำไร ผลิตสินค้าตอบสนองตัวเองมากกกว่าผู้บริโภค แต่ปัจจุบันเปลี่ยนการเรียนการสอนใหม่ ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จคือ กล้วยคริสปี้บานาน่า ที่ปัจจุบันได้เข้าสู่เชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว นักศึกษารู้จักคิดต่อยอด ทำให้การเรียนสนุก เห็นทิศทางของอนาคตมากขึ้น