สรุปเนื้อหาการเรียนการสอนรายได้หลักหมื่น

นักศึกษาหารายได้เสริมจากการสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน รายได้หลักหมื่นต่อเดือนทำให้ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

นางสาว พรนภา กิติภัทร์ถาวร อายุ 23ปี นักศึกษา สาขาเคมี มหาวิทยาลังเกษตรศาสตร์ ได้เลือกหารายได้เสริมจากการสรุปเนื้อหาการเรียนการสอนแต่ละวิชา ตั้งแต่ ม.ต้น จนถึง ม.ปลายและมีเนื้อหาสรุปการสอบเข้ามหาวิทยาลัย นางสาว พรนภา กล่าวว่า เริ่มต้นจากการสรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษเพราะเป็นวิชาที่ตนชอบและมีความถนัดแต่ผลตอบรับเกินคาดมีน้องๆให้ความสนใจเป็นอย่างมากและเริ่มถามถึงวิชาอื่นๆ ตนเองเรียนสาขาวิชาเคมี จึงมีพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พอสมควรจึงเริ่มสรุปเนื้อหาการเรียนการสอนวิชาอื่นๆนอกเหนือจากภาษาอังกฤษเพิ่มด้วย ลูกค้าส่วนมากที่มาสั่งซื้อเนื้อหาการเรียนการสอนของตนนั้นเป็นลูกค้าผู้หญิง ตนจึงคิดวิธีการตกแต่งน่ารักๆเพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน แต่ต้องตกแต่งพอประมาณไม่รกจนเกินไป ในการขายนั้นมีลูกค้าบางกลุ่มต้องการเนื้อหาเป็นรูปเล่มจึงมีการถ่ายเอกสาร เย็บเล่มและส่งให้ทาง EMS แต่บางคนงบน้อยก็สามารถสั่งซื้อเป็นการส่งเนื้อหาผ่านเมล์ได้ ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันออกไป

นางสาว พรนภา กล่าวต่อว่า รายได้แต่ละเดือนนั้นมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับช่วงสอบของลูกค้า รายได้จะอยู่ที่ 10,000 – 15,000 บาท ต่อเดือน ซึ่งเป็นรายได้ที่น่าพอใจ เพราะคิดว่าได้ทบทวนความรู้ของตนเองและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวไปได้ส่วนหนึ่ง ตอนนี้ร้านค้าออนไลน์ของเขาเป็นที่รู้จักของลูกค้าจำนวนมาก จึงมีการรีวิวจากลูกค้าที่สอบได้คะแนนสูงขึ้นหลังจากการอ่านเนื้อหาการเรียนการสอนที่ตนสรุปเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในรายได้เสริมของตน