ม.รังสิตจัดสัมมนา QA For Fun เน้นนศ.ใช้หลัก PDAC

ม.รังสิตจัดสัมมนา QA For Fun ภายใต้หัวข้อ ‘การประกันคุณภาพนักศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อม’ เน้นให้นักศึกษารู้จักหลัก Plan ,DO ,Check ,Act (PDAC)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่าน มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีการจัดงานสัมมนา QA For Fun ภายใต้หัวข้อ ‘การประกันคุณภาพนักศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อม’ โดย อาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยากรพิเศษ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้เน้นให้ประโยชน์แก่นักศึกษาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ต่อ

โดยเนื้อหาของสัมมนาครั้งนี้ พูดถึงแนวคิดของหลังการ PDCA เป็นวงจรที่แสดงถึงการควบคุมการดำเนินงานเพื่อที่จะพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการศึกษา นำเสนอตัวอย่างในการวางแผนการทำงานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ประกอบด้วย Plan ,Do ,Check ,Act ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และยังเพิ่มทักษะความรู้ให้กับนักศึกษาในการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้

จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักศึกษา นายนภัส วัฒนศัพท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ เผยว่า การสัมมนาในครั้งนี้ทำให้ได้รับความรู้ที่ได้นำไปใช้ในการศึกษา และไปใช้ทำงานได้ในอนาคต เช่นงานพยาบาลซึ่งต้องมีการวางแผนงานตามหลักที่ได้เรียนรู้มาจาก PDCA รวมไปถึงระบบการทำงานและการแก้ไขงานที่อาจเกิดขึ้น นายนภัส ยังกล่าวต่ออีกว่า งานสัมมนาในครั้งนี้ถือว่ามีประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างมากเพราะทำให้ได้ร่วมทำกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยร่วมไปถึงได้ความรู้ที่สามารถนำมาใช้ได้

ภายในงานมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต และเครือมหาวิทยาลัยนานาชาติ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเซีย-แปซิฟิก ,มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และมหาวิทยาลัยเซนต์เทเรซา