ปี 60 คนไทยคาดหวังเศรษฐกิจ การศึกษา ดีขึ้น

ในความคาดหวังของคนไทย 10 อันดับ เศรษฐกิจ การศึกษา และความสุขในชีวิต เป็นความคาดหวังในระดับต้น สพ.ญ.ธารียา เถียรทอง สัตวแพทย์ชี้เด็กไทยล้าหลังเรียนมากแต่ใช้ได้น้อย

 

จากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 25 – 31 ธ.ค. 2559 เรื่อง "ความคาดหวังของคนไทย ปี 2560" และได้มีการจัด 10 อันดับ ได้แก่ (1) ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัวมีความสุข (2) เศรษฐกิจดีขึ้น (3) บ้านเมืองสงบสุข น่าอยู่ มีความปลอดภัย (4) มีความเป็นอยู่ดีขึ้น (5) การเรียน การทำงานดีขึ้น (6) รัฐบาลบริหารประเทศให้เจริญช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ (7) มีการเลือกตั้งที่โปร่งใส เป็นประชาธิปไตย (8) การศึกษาดี เด็กไทยมีคุณภาพ (9) คนไทยมีความสามัคคี (10) ไม่มีภัยธรรมชาติ

สพ.ญ.ธารียา เถียรทอง สัตวแพทย์ เปิดเผยว่า ตนเห็นด้วยกับการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ และตนอยากให้เศรษฐกิจกับการศึกษาของเด็กไทยพัฒนาขึ้น เพราะเมื่อทำงานเรื่องของเศรษฐกิจส่งผลต่อประชาชนทุกคนโดยตรง ส่วนเรื่องการศึกษาคิดว่าต้องพัฒนาอีกมาก เพราะปัจจุบันการศึกษาไทยยังล้าหลัง เรียนไปแล้วใช้งานได้จริงน้อยมาก

นางสาวพรรณนี ใจบางยาง เจ้าของธุรกิจส่วนตัว เผย เห็นด้วยกับการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ โดยส่วนตัวอยากให้รัฐบาลมีการกระตุ้นเรื่องการจับจ่ายใช้สอย และมีการช่วยเหลือประชาชน มีโครงการธงฟ้า เพื่อลดค่าครองชีพและกระตุ้นการซื้อของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น

ยุพิน อ่อนสุวรรณ แม่ค้าขายผลไม้ เห็นด้วยกับการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ กับ 2 อันดับแรกคือ ชีวิตมีความสุขและเศรษฐกิจดี แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด อยากให้คนไทยมีความสามัคคีกัน บ้านเมืองจะได้ดีขึ้น และตนเองได้ยึดหลักคำสอนของในหลวง ร.9 คือการแบ่งปันน้ำใจให้กับเพื่อนมนุษย์ ทำอะไรก็ได้ที่พอจะได้ช่วยเหลือผู้อื่น แค่แบ่งปันรอยยิ้มก็สามารถทำให้คนไทยมีความสุขได้