กิจการนศ. หวั่นคนใช้สิทธิ์น้อย เหตุมีผู้ลงสมัครเพียงพรรคเดียว

เลือกตั้ง, นายกสโมสร, นักศึกษา, นโยบาย, พรรคเสรีรังสิต, มหาวิทยาลัยรังสิต, หาเสียง, พัฒนา, กิจการนักศึกษา, กิจกรรม

ผอ.กิจการนักศึกษาฯ ม.รังสิต คาดนักศึกษามาใช้สิทธิ์น้อยลง เพราะมีพรรคการเมืองลงสมัครเลือกตั้งนายกสโมฯ เพียงพรรคเดียว หากนักศึกษาไม่ลงคะเเนนรับรอง กิจการนักศึกษาสามารถใช้อำนาจเเต่งตั้งนายกสโมฯ ได้ นักศึกษาระบุยังไม่ทราบรายละเอียดการเลือกตั้ง ด้านหัวหน้าพรรคเสรีรังสิต ชูนโยบายพัฒนา ม.รังสิต 5 ประการ

 มหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559  ซึ่งปีนี้มีเพียงพรรคเสรีรังสิตลงสมัครเพียงพรรคเดียว

นายอชิตพล ฉัตรวรากร ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา กล่าวว่า ปีนี้มีพรรคลงสมัครเข้ารับเลือกตั้งนายกสโมฯ เพียงพรรคเดียว คือ พรรคเสรีรังสิต โดยระเบียบการของประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษา กำหนดว่าหากมีผู้สมัครเพียงพรรคเดียว ผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จะต้องเลือกลงคะแนนเสียงแบบรับรองและไม่รับรอง หรืองดออกเสียง  หากเกิดกรณีไม่รับรองมีมากกว่ารับรอง รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษาจะสามารถใช้อำนาจในการแต่งตั้งได้ ซึ่งคนที่จะเข้ามารับหน้าที่นายกสโมสรนักศึกษาอาจจะไม่ใช่ตัวเเทนพรรคการเมืองที่ลงสมัคร

นายอชิตพล กล่าวต่อไปว่า ในกรณีที่มีการลงสมัคร 2 พรรคอย่างปีที่ผ่านมา ฐานคะแนนของแต่ละพรรคจะต้องมาลงคะแนน แต่กรณีลงสมัครพรรคเดียวเช่นปีนี้ อาจจะทำให้ผู้มาใช้สิทธิ์ลดลงจากปีก่อน  ซึ่งทางฝ่ายกิจการนักศึกษาพยายามรณรงค์ให้นักศึกษาออกมาใช้สิทธิ์ให้มากขึ้น โดยจากสถิติในปีที่ผ่านมา มีนักศึกษามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพียง 9,337 คน คิดเป็นร้อยละ 36.88% ซึ่งคณะที่ใช้สิทธิ์มากที่สุด คือ สถาบันการบิน ทั้งนี้ปัญหาที่นักศึกษาไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์ ไม่ได้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยของเราเพียงแห่งเดียว มหาวิทยาลัยรัฐหรือเอกชนหลายๆแห่ง นักศึกษาออกมาใช้สิทธ์ไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งนักศึกษาเองก็ให้ความสำคัญของกิจกรรมกันค่อนข้างน้อยเพราะก็ไม่ได้มีการบังคับ

“ในส่วนของงบประมาณทางมหาวิทยาลัยมอบให้ทางสโมสรนักศึกษา อยู่ในวงเงินประมาณ 3 ล้านบาท รวมไปถึงชมรมที่มีอยู่ 4 ฝ่าย รวมทั้งหมด 40 ชมรม ก็จะเป็นหน้าที่ของสโมฯ ที่จะบริหารจัดการในเรื่องของการแบ่งสรรปันส่วนให้กับชมรมต่างๆ ซึ่งเกณฑ์แต่ละปีก็จะไม่เหมือนกัน แต่โดยทั่วไปก็จะดูผลงานจากปีที่แล้วและดูจากโครงการที่ทางชมรมนำเสนอมา อีกทั้งทางสำนักงานกิจการนักศึกษาจะไม่มีอำนาจเข้าไปก้าวล้ำ เพียงแต่ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาจะส่งคนคอยไปสังเกตการณ์” ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา กล่าว

นายกันตพงศ์ สมบูรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  กล่าวว่า ยังไม่ทราบว่าจะมีการเลือกตั้งและไม่รู้ถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายของพรรค แต่คาดหวังว่าไม่ว่าพรรคใดได้รับเลือกให้เป็นนายกสโมฯ ในปีนี้ ก็อยากให้พัฒนาตามนโยบายที่เขาได้กล่าวไว้ได้จริง

นางสาวนันทัชพร ทองบริสุทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวว่า การเลือกตั้งในปีนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดของนโยบาย อาจจะเป็นเพราะขาดการประชาสัมพันธ์ อีกทั้งยังไม่มั่นใจว่าพรรคที่สมัครจะทำได้จริงตามนโยบายที่ได้พูดไว้ หากได้รับเลือกได้เข้ามาเป็นนายกสโมฯ ก็อยากให้พัฒนาทัศนียภาพและพื้นที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น

นางสาวนุศราภรณ์ เดชอุทัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า ทราบว่ามีการลงรับสมัครเลือกตั้งเพราะหน้าอาคารประสิทธิรัตน์ มีบอร์ดลงรับสมัครเลือกตั้งอยู่ แต่ก็ยังไม่ทราบถึงรายละเอียดนโยบายต่างๆ ของพรรค หากพรรคผลเสรีรังสิต ได้เป็นนายกสโมฯ ในปีนี้ก็อยากให้เขามาพัฒนาและทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่

นายกฤติณภัทร สิงห์ศักดา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ หัวหน้าพรรคเสรีรังสิต กล่าวว่า พรรคเสรีรังสิตเกิดจาการรวมตัวของกลุ่มนักศึกษา 4 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ, คณะพยาบาลศาสตร์, วิทยาลัยการท่องเที่ยวเเละการบริการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทางพรรคมีนโยบายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต 5 ประการ ประการแรก จัดให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมงานเฟรชชี่ไนท์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ประการที่สอง ปรับปรุงพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ประการที่สาม ดูแลจุดบอดในมหาวิทยาลัย และเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับนักศึกษา โดยจัดให้มีทางม้าลายและติดไฟในพื้นที่เปลี่ยว ประการที่สี่ สร้างเครือข่ายระดับสโมสร ทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และประการสุดท้าย พัฒนาพื้นที่ออกกำลังกายในมหาวิทยาลัยรังสิต

นายกฤติณภัทรชี้เเจ้งว่า จุดประสงค์หลักของงานเฟรชชี่ไนท์ก็เพื่อให้น้องๆได้ร่วมสนุกกัน นโยบายการเข้าร่วมงานเฟรชชี่ไนท์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทางพรรคมีแนวคิดว่า ในเมื่อนักศึกษาทุกคนเสียค่าเทอมเข้ามา จึงเป็นสิทธิ์ที่ทางนักศึกษาจะสามารถเข้างานได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าเสื้อ

“พรรคเสรีรังสิต ได้มีการประชาสัมพันธ์ภาพการเลือกตั้งผ่านเว็บเพจเฟซบุ๊กเสรีรังสิตไปแล้วบางส่วน และมีกำหนดจัดขบวนรถหาเสียงรอบๆ มหาวิทยาลัยในช่วง 3  วัน สุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง เนื่องจากปีที่ผ่าน มีการลงคะแนนเสียงที่ค่อนข้างน้อย ต้องยอมรับว่านักศึกษาไม่ค่อยสนใจในการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเท่าที่ควร เพราะเขาสามารถเลือกก็ได้หรือไม่เลือกก็ได้” นายกฤติณภัทร กล่าวทิ้งท้าย