‘Student Center’ ห้างขนาดย่อมใน ม.รังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต, โครงการก่อสร้าง, Community mall, ห้างสรรพสินค้า, Student Center, นันทนาการ, สำนักงานบริหารการก่อสร้าง

     มิถุนายน 2559 นี้ ผอ. สำนักบริหารการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรังสิต เชื่ออาคาร Student Center ในลักษณะห้างขนาดย่อมจะก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมมั่นใจนักศึกษาได้รับประโยชน์ ทั้งที่เป็นอาคารเรียน และอาคารนันทนาการ   

     นายเอกพจน์ วงศ์สวัสดิ์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวชี้แจงถึงที่มาของโครงการก่อสร้างอาคาร Student Center ว่าเริ่มต้นจากโรงอาหารเดิมทรุดโทรม สกปรก และไม่ถูกสุขลักษณะ ประกอบกับจำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนของนักศึกษา จึงเป็นเหตุผลในการก่อสร้างอาคาร Student Center ที่ตอบโจทย์ปัญหา ด้วยการนำโรงอาหารและห้องเรียนมารวมไว้ในอาคารเดียวกัน  และด้วยพื้นที่รองรับนั้น เป็นบริเวณด้านหลังองค์พระศรีศาสดา ก็มีแนวทางที่จะก่อสร้างอาคาร เพื่อจัดกิจกรรมอื่น ๆ ด้วย

     “อาคารใหม่ที่กำลังก่อสร้างนี้ จะมีชั้นหนึ่ง เป็นร้านอาหารและร้านค้า มีชั้นสอง ที่เป็นลานโล่ง สำหรับทำกิจกรรมและห้องสัมนา ขณะที่ชั้นบน หรือตั้งแต่ชั้น 3 เป็นต้อนไปจะเป็นห้องเรียนรวม ห้องแลปภาษา รวมถึงเป็นวิทยาลัยอาหารและวิทยาลัยการจัดการธุรกิจด้านการบิน ที่สรุปภาพรวมของอาคาร Student Center  ต้องรองรับการใช้งานได้ทั้งสองวัตถุประสงค์ คือด้านการเรียนและการนันทนาการ แม้จะมีลักษณะใช้งานเป็นอาคารเรียนถึงร้อยละ 80  แต่ลักษณะของอาคารก็จะคล้ายคอมมูนิตี้มอลล์ภายในมหาวิทยาลัย”  ผอ.สำนักบริหารโครงการก่อสร้าง กล่าว

     เมื่อถามถึงประโยชน์ที่คาดว่านักศึกษาจะได้รับจากอาคาร Student Center นั้น นายเอกพจน์ กล่าวยืนยันว่านักศึกษาได้รับประโยชน์อย่างแน่นอน เพราะอาคารนี้หมายถึงความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของร้านค้า ที่จะคัดกรองอย่างพิถีพิถันเพื่อกำหนดสินค้ามารองรับความต้องการของนักศึกษา ในขณะเดียวกัน ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ก็จะเน้นคุณภาพและสุขอนามัยที่ดี ตลอดจนการธนาคารต่าง ๆ ก็จะประสานเปิดบริการให้นักศึกษา และสุดท้าย คือประโยชน์หลักที่นักศึกษาจะได้รับ คือการเรียนการสอนในห้องเรียนรวมขนาดใหญ่

     ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการก่อสร้าง คาดการณ์ว่า อาคาร Student Center จะก่สร้างแล้วเสร็จ ภายในช่วงต้นปี  หรือประมาณเดือนมิถุนายนนี้ หากจะล่าช้าบ้างก็น่าจะเป็นในส่วนของร้านค้าและธนาคารต่าง ๆ ที่จะเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ