อาโป นศ.ทุนศิลปิน แนะอยากให้ทุกคนตื่นตัวกับปัญหาการดื่มเหล้าสูบบุหรี่

อาโป,ปัญหา,ดื่มเหล้า,สูบบุหรี่,กิจกรรม,สำนึกรักสังคม,รณรงค์,เลิกเหล้า,เลิกบุหรี่,สังคมธรรมาธิปไตย,RSU101

อาโป นักแสดงช่อง 3  นักศึกษาทุนศิลปิน มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกิจกรรมรณรงค์สำนึกรักสังคม ชี้ การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า อาจทำการเรียนตกต่ำ

 

 

     นาย ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ นักศึกษาทุนศิลปิน สาขาวิชาสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสำนึกรักสังคม เนื่องจากกิจกรรมนี้ทำให้ทุกคนตื่นตัวไปกับปัญหาของการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่

"อยากให้ทุกคนตื่นตัวกับปัญหาการสูบบุหรี่และการดื่มเหล้า ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี หากทุกคนกำลังคิดว่าการสูบบุหรี่และการดื่มเหล้า เป็นปัจจัยสำคัญของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี และอาจทำให้ผลการเรียนต่ำลง” นาย ณัฐวิญญ์ กล่าว

     เมื่อถามว่าได้อะไรจากการเรียนรายวิชาสังคมธรรมาธิปไตย นาย ณัฐวิญญ์  กล่าวว่า การสร้างสังคมธรรมาธิปไตย คือ การทำประโยชน์เพื่อสังคม เช่น การเดิน รณรงค์เรื่องของการเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ ทำให้นักศึกษาเห็นถึงปัญหาของเรื่องเหล่านี้และเดินรณรงค์เพื่อให้สังคมได้รู้ถึงผลกระทบจากการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่