ม.รังสิต จัดกิจกรรมพาน้องบ้านธรรรมรักษ์เที่ยวสวนสยาม

                                                                  
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมพาน้องเที่ยวสวนสยาม โดยนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เด็กกำพร้าในบ้านธรรมรักษ์ จ.ลพบุรี ที่อยู่ในความดูแลของพระครูอุดมประชาทร (พระอลงกต ติกขปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เที่ยวสวนสยามในช่วงปิดเทอม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ณ สวนสยาม กรุงเทพฯ

ขอบคุณข้อมูลจาก :http://www2.rsu.ac.th/gallery/RSU-natural-minister-Siam-2012