ตำนานรักพระนางสร้อยดอกหมาก

“ตำนานความรักที่ไม่สมหวังของชนชั้นสูงในสมัยก่อน”

ตำนาน รัก พระนางสร้อยดอกหมาก คู่ครองของกษัตริย์และชนชั้นสูงในสมัยก่อน ล้วนแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก จึงมีตำนานความรักของกษัตริย์และชนชั้นสูงมากมายที่ไม่สมหวังในความรัก แต่ในบางกรณีความเหมาะสมก็นำพาไปสู่ความรักได้เช่นกัน เรื่องของพระนางสร้อยดอกหมากก็เฉกเช่นเดียวกัน ตำนานความรักที่ดูจะสมหวังแต่ก็กลับไม่สมหวัง เป็นความรักที่เกิดในสมัยอยุทธยา เจ้าหญิงจากเมืองจีน และเจ้าชายสายน้ำผึ้งแห่งเมืองไทย ตำนานความรักของเจ้าชายจากเมืองไทยที่แต่งงานกับเจ้าหญิงจากเมืองจีนได้ เพียงไม่นาน ความตายก็พลัดพรากทั้งคู่ออกจากกัน เพียงเพราะความน้อยใจ ‘พระนางสร้อยดอกหมาก’ ชื่อนี้มาจากการที่เจ้าเมืองจีนไปเดินเล่นในสวน แล้วบังเอิญพบเด็กหญิงคนหนึ่งนอนอยู่ที่จั่นหมากก็นึกรักและเอ็นดูจึงรับมา เลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมและตั้งพระนามนางว่า “สร้อยดอกหมาก” เมื่อเจ้าชายไทยแต่งงานกับพระนางที่จีนเรียบร้อยจึงพาพระนางล่องเรือกลับ พระนคร (ในสมัยก่อนเรียกว่า‘อโยธยา’) เมื่อเรือเข้าเทียบท่าที่ฝั่งพระนครเจ้าชายให้พระนางรออยู่บนเรือแล้ว ให้คำมั่นสัญญาว่าจะจัดขบวนมารับอย่างสมเกียรติด้วยตนเอง

แต่เนื่องจากเจ้าชายติดภารกิจไมได้มารับด้วยตัวของพระองค์เองจึงได้ให้ขุนนางชั้นผู้ใหญ่มารับพระนางแทน ทางด้านพระนางเกิดความน้อยใจคิดว่าเจ้าชายไม่สนใจไม่รัก จึงตัดพ้อไปว่า “ขนาดกรุงจีนไกลๆ ยังทรงไปรับ ทำไมแค่นี้ถึงไม่มารับเรา ถ้าเจ้าชายไม่มารับเรา เราจะไม่ขอลงเรือไปไหน จะขออยู่บนเรือนี้” ขุนนางกลับไปบอกเจ้าชายสายน้ำผึ้งเมื่อเจ้าชายรู้ความได้มาที่เรือประทับและพูดในเชิงหยอกเย้าว่า หากพระนางสร้อยดอกหมากมาถึงที่นี้แล้วไม่คิดจะมาลงเรือ จะอยู่บนเรือนั่นก็ตามใจเถิด พระนางเกิดความน้อยใจคิดว่าเจ้าชายทรงตรัสจริง จึงได้กลั้นลมหายใจสิ้นในเรือ เมื่อเจ้าชายทรงทราบเรื่องก็เสียพระทัยเป็นอย่างมาก ได้ทำพระศพให้เรียบร้อยสมพระเกียรติ แล้วจึงได้สร้างวัดพนัญเชิงให้แก่พระนาง

ในสมัยก่อน คนจียคนไทยนิยมขอเรื่องลูกและเมื่อขอได้จึงกลับมาตั้งชื่อศาลนี้ว่าศาสเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ภาษาจีนคือ “จู๋แซเนีย” ที่แปลว่าผู้ให้กำเนิด คนส่วนใหญ่จะขอเรื่องความรัก เพราะท่านไม่สมหวังเรื่องความรัก ท่านจึงเมตตา ทุกเรื่องที่ขอจะมาสมหวังโดยไม่ต้องมาบนอะไรทั้งสิ้น และที่นี่ยังมีความเชื่อว่าหากใครได้มาขอพรจะทำมาค้าขึ้น สุขภาพดี เจริญรุ่งเรือง ลูกหลานอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข

ศาลแห่งนี้ตั้งมาได้ร้อยกว่าปีเพราะเรื่องของเจ้านางสร้อยดอกหมากนั้นมีการพูดกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยคนจีนจะรู้เรื่องมากกว่าคนไทย

หากจะพูดในมุมของวิทยาศาสตร์บ้าง การเสียชีวิตของพระนางสร้อนดอกหมากที่ถูกเล่าต่อกันมาว่าเป็นการกลั้นหายใจตายนั้น ในทางวิทยาศาสตร์แล้ว มนุษย์เราไม่สามารถที่กลั้นหายใจตายได้ เนื่องจากร่างกายของคนเรามีกลไกป้องกันความผิดพลาดที่เรียกว่า Failsafe ซึ่งจะไม่ปล่อยให้คนเราหยุดหายใจนานไปเป็นอันขาดภายในก้านสมองบริเวณฐานของสมองทำหน้าที่ควบคุมดูแลการหายใจ เซลล์กลุ่มนี้คอยตรวจสอบระดับออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดอย่างต่อเนื่อง และจะทำให้กลไกของร่างกายกลับคืนสู่สภาพปกติ แต่ไม่ว่าพระนางจะเสียชีวิตอย่างไรตามตำนานเรื่องราวความรักที่ไม่สมหวัง ตอนจบนี้จะยังคงตราตรึงอยู่ไปอีกนานแสนนนาน

หากเพียงแต่เปิดใจเข้าหากันเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วย ปฏิบัติต่ออกันด้วยความรัก ดังเช่นความรู้สึกของตนแล้วการทะเลาะเบาะแว้งความไม่เข้าใจก็จะลดลงตามไปด้วย ส่งผลถึงการใช้ชีวิตคู่ในระยะยาวและความสุขที่จะเกิดจากความเข้าใจเหล่านั้น…

เรื่อง เป็นหนึ่ง

ข้อมูลจาก :  นิตยสาร SENSE ฉบับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 หน้าที่ 46
ประกอบการเรียนรายวิชา : JRN453 การผลิตนิตยสาร (Magazine Production)