ม.รังสิต เร่งก่อสร้าง 4 อาคาร ให้ทันงานสถาปนา 30 ปี

ม.รังสิต,การก่อสร้างอาคารต่างๆ,การก่อสร้างอาคารม.รังสิต,Student Center,อาคารนันทนาการ,มณฑปพระศรีศาสดา,ศาลาดนตรี,อาคารจีน-ไทย, ประตูทางเข้า,ว.นวัตกรรมการเกษตร,พาโนราม่า,ประตูทางเข้าม.รังสิต

ผอ.สำนักงานโครงการก่อสร้าง ม.รังสิต เผย อาคารนันฯ ว.นวัตกรรมการเกษตร มณฑปพระศรีฯและศาลาดนตรี เสร็จทันภายในปีนี้ เพื่อเตรียมงาน 30 ปี สถาปนามหาวิทยาลัย พร้อมปรับประตูทางเข้าม.ให้เป็นพาโนราม่า มีประตูเข้า-ออก เปิด-ปิดได้ เพื่อความปลอดภัย

 

 

นายเอกพจน์ วงศ์สวัสดิ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าขณะนี้อาคารต่างๆ กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและเป็นไปตามแผนงาน โดยในส่วนของอาคารเรียนรวมหรือ Student Center ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างชั้น 1 ไปเสร็จสิ้นแล้ว ในส่วนของมณฑปพระศรีศาสดาจะต้องแล้วเสร็จให้ทันวันสถาปนามหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี ทั้งนี้ตัวอาคาร Student Center ทั้งหมดจะเสร็จสิ้นพร้อมใช้งานในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 ซึ่งกระบวนการก่อสร้างนั้นถือว่ามีความก้าวหน้าเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ โดยภายในอาคารจะแบ่งเป็นพื้นที่ของอาคารรวม ฟาสต์ฟู้ด (Fast food) และพลาซ่า(Plaza) เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาใช้เรียนรู้ ตามไลฟ์สไตล์ให้มากขึ้น

 

 

สำหรับอาคารกลางอาคารวิษณุรัตน์ (อาคาร5) ที่มีการก่อสร้างวิทยาลัยนวัตกรรมการเกษตรนั้น จะสร้างแล้วเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมนี้ โดยจะมีการสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารวิทยาลัยนวัตกรรมการเกษตรไปยังอาคาร 5 เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน

 

 

 

 

ด้านอาคารรังสิตประยูรศักดิ์ 2 ซึ่งกำหนดการเดิมจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนนี้ แต่มีการก่อสร้างช้ากว่ากำหนด จึงเลื่อนไปเป็นช่วงต้นปี 2558 ซึ่ง ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเร่งรัดการทำงาน ทั้งนี้อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ 2 จะมีทั้งหมด 5 ชั้น โดยชั้น 1 จะเปิดให้เป็นพื้นที่จอดรถของบุคลากรในคณะทันตแพทยศาสตร์และผู้ที่เข้ามาติดต่อกับคณะ ชั้นที่ 2 จะเป็นส่วนของคณะทัศนมาตรศาสตร์ RSU Health Care และสำนักงานสวัสดิการสุขภาพ ชั้นที่ 3 และ 4 จะเป็นห้องปฏิบัติการของคณะทันตแพทยศาสตร์ และชั้น 5 จะใช้เป็นห้องเรียนรวม

 

 

 

ในส่วนของอาคารศาลาดนตรี (Music Hall) การก่อสร้างยังคงอยู่ในแผนงานที่กำหนดไว้ โดยจะแล้วเสร็จภายในปี 2557 เพื่อให้ทันสถาปนามหาวิทยาลัย โดยมีการออกแบบพิเศษเพื่อรองรับฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย โดยภายในได้จัดเป็นโรงละครที่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นให้รองรับได้ทั้งละครเวที ออเครสต้า และคอนเสิร์ต ซึ่งเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย

 

 

สำหรับอาคารนันทนาการนั้นการดำเนินการก่อสร้างเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ โดยสัญญาเดิมคือจะเสร็จในเดือนมีนาคม 2558 แต่จะเร่งการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 มกราคม 2558 นี้ เพื่องานสถาปนามหาวิทยาลัย และเพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษากลับมารับปริญญาที่มหาวิทยาลัยในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยรูปแบบของอาคารจะมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ดูโอ่โถง สง่าสมกับงานพิธีการต่างๆ และสามารถรองรับนักศึกษาได้ถึง 5,000 คน เพราะจากเดิมที่รองรับได้เพียง 3,500 คน อีกทั้งยังเพิ่มสนามกีฬาภายในให้มากขึ้นเพื่อส่งเสริมการกีฬาอย่างสมบูรณ์แบบ โดยมีสนามบาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปัคตะกร้อ แบตมินตัน และฟิตเนส ซึ่งสนามกีฬาแต่ละประเภทจะมีการแยกการใช้งานอย่างชัดเจน ทั้งนี้ในส่วนของโรงช้างหรือสนามกีฬาที่สร้างเพื่อทดแทนอาคารนันทนาการเดิม ก็จะยังคงเปิดให้ใช้งานอยู่ต่อไป โดยจะปรับพื้นที่ด้านข้างให้เป็นโซนลานกีฬากลางแจ้งทั้งหมด

 

 

สำหรับการก่อสร้างสถาบันจีน-ไทยทั้งหมดก็ยังคงเป็นไปตามแผนงาน โดยจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ภายนอกอาคารจะมีรูปลักษณ์สถาปัตยกรรมที่งดงามเหมือนประติมากรรม ภายในจะมี 2 ชั้น คือ พื้นที่ของสำนักงานสถาบันจีน-ไทย และวิทยาลัยนานาชาติจีน ทั้งยังมีโถงนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานวิจัยต่างๆ ที่เป็นความร่วมมือระหว่างจีน-ไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาคารเชิงสัญลักษณ์ระหว่างความร่วมมือของจีน-ไทยก็ว่าได้

 

 

   

 

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัย กำลังมีการปรับปรุงรูปแบบ ประตูทางเข้า เพื่อให้สอดคล้องกับรูปลักษณ์ของอาคารทั้งหมดในมหาวิทยาลัย โดยเปิดมุมมองในรูปแบบของพาโนราม่าเพื่อให้มหาวิทยาลัยน่าสนใจมากขึ้น โดยจะมีประตูทางเข้า-ออกที่เปิดและปิดได้ ซึ่งจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และมีกำหนดแล้วเสร็จ ภายในสิ้นปี 2557 เพื่อให้ทันวันสถาปนามหาวิทยาลัย