ผู้บัญชาการทหารอากาศเข้ารับ ปริญญาเอก ม.รังสิต ปีการศึกษา 2556

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง,ผู้บัญชาการทหารอากาศ,ผบ.ทอ,ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต,สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์,ปีการศึกษา 2556,มหาวิทยาลัยรังสิต

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้ารับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 เผย เชื่อมั่นในการคัดเลือกอาจารย์ของมหาวิทยาลัยรังสิต เพราะสามารถนำทฤษฎีไปปฏิบัติได้จริง

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญาประจำปีการศึกษา 2556 ที่ อิมแพค เมืองทองธานี ในการนี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้ารับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

พลอากาศเอกประจิน กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เราสามารถนำไปใช้ได้อย่างแท้จริง รวมถึงมีความเชื่อมั่นในส่วนของอาจารย์ในคณะ ที่ทางมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกมา เพราะเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิ ที่สามารถนำเอาประสบการณ์ต่างๆ มาเล่าสู่กันฟัง และมาประกอบกับทฤษฎีได้ ทำให้นักศึกษามีความรู้ และสิ่งที่อาจารย์มอบความรู้ให้นั้น สามารถปฏิบัติได้จริง

เมื่อถามถึงความรู้สึกที่ได้เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ ในพิธีประสาทปริญญา ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า  เป็นความภาคภูมิใจ ที่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนน้องๆ นักศึกษาทุกคนกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อแสดงเจตนาที่จะใช้ประโยชน์ ที่ได้รับจากการศึกษา ไปพัฒนาประเทศชาติ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป