• เร่งจัดระเบียบพืชน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลน้อย รับนักท่องเที่ยวชมบัวแดง
  • สน.หัวหมากเตรียมพร้อม บอลไทย-ซาอุ
  • 23 แข้งช้างศึก วัฒนาติดโผ – ธีราทรรอเช็คฟิตก่อนเกม
  • ม.รังสิตจัดสัมมนา QA For Fun เน้นนศ.ใช้หลัก PDAC
  • เพาะเห็ดเพาะรายได้
  • ม.เกษตรเร่งโปรโมทบริโภคปลาไทย
  • ให้อาหารสุนัขจรจัดเพราะสงสาร แต่ไม่รับผิดชอบถ้าสุนัขกัด
  • ภัยสะพานลอยหน้าเมืองเอก

สิทธิเด็ก

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมถ์,สาขาวิชาวารสารศาสตร์ ,คณะนิเทศศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยรังสิต,LEAF MAGAZINE , FOR MAGAZINE ,PET'FE MAGAZINE
อาจารย์อรรถยา สุนทรายน อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการผลิตนิตยสาร ( Magazine Production)(JRN 453)...